Sviatky

1. PRIKÁZANÉ SVIATKY

01. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – 1. januára
02. Zjavenie Pána – 6. januára
03. Nanebovstúpenie Pána – 40. deň po Veľkej noci
04. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – štvrtok po nedeli Najsvätejšej Trojice
05. Sv. Petra a Pavla, apoštolov – 29. júna
06. Nanebovzatie Panny Márie – 15. augusta
07. Všetkých svätých – 1. novembra
08. Nepoškvrnené počatie Panny Márie – 8. decembra
09. Narodenie Pána – 25. decembra

 

2. NEPRIKÁZANÉ SVIATKY

01. Obetovanie Pána – 2. februára
02. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie – 19. marca
03. Veľkonočný pondelok – pohyblivý sviatok
04. Zvestovanie Pána – 25. marca
05. Turíčny pondelok – pohyblivý sviatok
06. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – pohyblivý sviatok
07. Sv. Cyrila a Metoda – 5. júla
08. Narodenie Panny Márie – 8. septembra
09. Sedembolestnej Panny Márie – 15. septembra
10. Sv. Štefana, prvého mučeníka – 26. decembra

Navštívené: 4 769x