Miništranti

Farnosť Trstené pri Hornáde

Miništranti z Trsteného (2015)

 

Filiálka Skároš

Miništranti zo Skároša (2013)

Navštívené: 7 869x