Kríže v Trstenom

V obci Trstené pri Hornáde a na ceste k obci je niekoľko krížov.
 

Prvý kríž sa nachádza na ľavej strane za dedinou smerom na Ždaňu. Bol postavený v roku 1833. Je vyhotovený z kameňa a stojí v malej ohrádke. Dal ho vyhotoviť miestny obyvateľ z rodu Bartkových.

Druhý kríž je pri vstupe do dediny zo Ždane po ľavej strane. Je z kameňa a betónu. Dala ho postaviť rodina Agnelova v roku 1902. Okolo neho je železná ohrádka, ktorá bola vystavaná neskoršie. V roku 2008 bol kríž aj ohrádka zrekonštruovaná zo zbierky rímskokatolíckych veriacich z obce.

Tretí kríž sa nachádza na kopci vedľa bývalého židovského cintorína. Je drevený a korpus je vyhotovený z plechu, ktorý venoval Ing. Bartolomej Olexa. Všetky práce na vyhotovení korpusu financovala Emília Demeterová. Bol osadený na pamiatku 790. výročia prvej písomnej zmienky o Trstenom pri Hornáde v roku 2005. Pri postavení ho bolo vidieť z diaľky, teraz stromy okolo natoľko podrástli, že je viditeľný len piamo z cestičky, ktorá k nemu vedie.

Štvrtý kríž sa nachádza pri bývalej kasárni na hranici s Maďarskom. Na sokli kríža je nápis: „Na Božskú chválu obnovil Ján Pahulyi a manželka rod: Margita Vlasatý 1931.“ Tento miestny obyvateľ a mlynár s manželkou obnovili kríž v roku 1931. Vyhotovený je z kameňa a betónu, korpus je z kovu a natretý je striebornou farbou.

Piaty kríž je pod košatou lipou pri bývalom poľnohospodárskom družstve. Je postavený v malej kovovej ohrádke okolo roku 1840 a je zo zliatiny. Na dolnej časti kríža je nápis: „Juhás Juraj s manželkou Helenou.“

Šiesty nie je kríž, ale obrázok Panny Márie na strome pri ceste do Skároša. Obrázok dali vyhotoviť dvaja mladíci z Trsteného, Štefan Rusnák a Ľudovít Šimčo v roku 1954, keď sa vrátili z vojenčiny.

(Zdroj: Imrich Jesenský, Takí buďme vždy, 2008)

Navštívené: 5 589x