Kontakt

 

Adresa:

Rímskokatolícka farnosť sv. Anny
Trstené pri Hornáde
JRD 19
044 11 Ždaňa
IČO: 31979688
DIČ: 2021262001

číslo účtu farnosti Trstené: SK22 0900 0000 0050 3084 8056
číslo účtu filiálky Skároš : SK64 0900 0000 0004 4904 0272

Telefón a e-mail:

tel: 055/698 0171; mobil: 0910 567 938 (farský úrad); 0948 222 644 (Mgr. Jozef Mrúz)
e-mail: farnost.trstene@gmail.com
www.farnosttph.sk

 
 
 
 

Kontaktný formulár pre správcu webu (námety a pripomienky)
(Email na farnosť zasielajte pomocou vašej poštovej služby na farnost.trstene@gmail.com)

     

    Navštívené: 12 925x