2016

Odpust v Skároši

V nedeľu 2.10.2016 bola odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku Ružencovej Panny Márie, ktorej je náš kostol zasvätený. Svätú omšu celebroval ThDr. Igor Giboda, PhD, duchovný otec z farnosti Nižná Myšľa.

Návšteva Ružencovej záhrady

V sobotu 24.09.2016 sa veriaci z našej farnosti spolu s veriacimi z Vyšnej a Nižnej Myšle zúčastnili púte do Vyšnej Šebastovej, kde navštívili Ružencovú záhradu. Foto je pod článkom.

Letný tábor

 

MALÍ NASLEDOVNÍCI KRISTA!

Po roku sa začal očakávaný denný tábor pre deti svätou omšou v kostole svätej Anny v Trstenom pri Hornáde. Aby sa z nich stali Veľkí nasledovníci Krista, tak deti absolvovali kurz pre Malých nasledovníkov Krista, ktorý bol obohatený rôznymi súťažami a hrami. V utorok sme navštívili Veľkých nasledovníkov Krista a zavítali sme k otcovi arcibiskupovi Bernardovi Boberovi, do uršulínskeho kláštora, kde nás po historickom kláštore sprevádzala sestra Edita a nakoniec do mužskej rehole k bratom augustiniánom, kde nás prijal predstavený otec Juraj Pigula. Deň sa zakončil svätou omšou a vynikajúcou špecialitou z Talianska. Streda nám ponúkla turistiku, ktorej cestu sme museli hľadať sami pomocou citátov zo Svätého písma. Nevzdali sme sa a do cieľa sme dorazili, kde nás už čakali obľúbené špekáčky. Po tvrdej drine nastal deň D, kde sme šli ohlasovať evanjelium Božiemu ľudu. Lenže pred tým sme museli zdolať prekážky, aby sme sa stali Veľkými nasledovníkmi Krista. A viete čo? Zvládli sme to a s radosťou sme ohlasovali evanjelium. Neviem kto bol šťastnejší či Boží ľud alebo my deti, ktoré sme priniesli Ježiška do príbytkov a odniesli si vzájomnú Kristovu lásku. Tábor sa zďaleka nekončil, ale patrilo sa poďakovať Bohu za sprevádzanie počas celého tábora svätou omšou. Na úvod svätej omše sme vstúpili do kostola v sprievode s hlasným spevom a s horiacou sviecou v ruke, kde týmto gestom sme poukázali, že sme pripravení horieť pre Krista ako táto malá svieca a kráčať za Ním. Po svätej omši sme to roztočili diskotékou, kde sa vyhlásili výsledky súťaženia tímových skupín. Všetci sme mali radosť z cien, ktoré sme dostali. Deň sa ukončil rozprávkou a zaľahli sme do spacákov. Ráno nás zobudila zvolávačka, poriadne sme sa rozcvičili a po výdatných raňajkách sme sa rozišli domov s požehnaním, ktoré nám udelil duchovný otec Jozef Gamrát. Ďakujeme za krásne chvíle tábora a už teraz sa tešíme na budúci tábor.

Účastník tábora