2015

Mikuláš

V nedeľu 6.decembra zavítal do našich kostolov Mikuláš. Priniesol sladkosti pre deti. Foto je zo Skároša.

Odpust v Skároši

V nedeľu 4.10.2015 sa konala odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku Ružencovej Panny Márie, ktorej je náš kostol zasvätený. Svätú omšu celebroval ThLic. PhDr. Vincent Zonták, CM, ktorý u nás pôsobil ako farár v rokoch 1980 – 1990.

Letný tábor – Streda

V stredu sme putovali za dobrodružstvom do neďalekého lesa. Cesta bola plná nástrah a hľadania. Na chate sme opekali a zahrali si rôzne hry.

Letný tábor – Utorok

V znamení tímovej práce sa niesol druhý deň v tábore. Dopoludnia sme súťažili na rôznych stanovištiach a zbierali body pre svoju skupinu. Popoludní sme navštívili záchranárov, hasičov a policajtov v neďalekej Čani, ktorí nám povedali viac o svojej náročnej práci a ukázali svoje autá. 🙂

Letný tábor – Pondelok

Plní elánu a odhodlania súťažiť sme začali v dennom tábore. V prvý deň sa deti zoznamovali, vytvorili názov a heslo svojej skupinky, súťažili. Chlapci vyrábali búdky pre vtáčiky a dievčatá piekli perníčky, ktorými nás pohostili.

1. sv. prijímanie

10.05.2015 sa v našej farnosti uskutočnilo 1. sv. prijímanie. Fotky prvoprijímajúcich detí a výzdoby sú zo Skároša.

ADSM

V sobotu 11.04.2015 sa naši birmovanci zúčastnili na Arcidiecéznom stretnutí mládeže v Prešove.
Krátke video zo stretnutia je možné vidieť na stránkach TK KBS. Na fotografiách sú naši birmovancami na stretnutí.