2014

Dobrá novina

Pod mottom „Podajme ruku deťom“ sa vo vianočnom období vydávajú skupinky detí a mladých ohlasovať radostnú zvesť o narodení Pána v mestách a dedinách na celom Slovensku a stávajú sa tak poslami nádeje. Do príbytkov v Trstenom pri Hornáde a Skároši zavíta Dobrá novina na prvý a druhý sviatok vianočný v popoludňajších hodinách. Z výťažku verejnej zbierky podporí Dobrá novina v roku 2015 viaceré rozvojové projekty, vytvárajúce podmienky na dôstojný život detí, žien, mladých ľudí, rodín a komunít v krajinách subsaharskej Afriky. Viac informácii získate na tejto stránke: dobranovina.sk.

Na fotkách sú naši mladí koledníci zo Skároša a Trsteného pri Hornáde.(Doplnené 04.01.2015)

Jesenný festival chrámových piesní

V nedeľu 26.10.2014 sa v rímskokatolíckom kostole v Skároši konal Jesenný festival chrámových piesní, kde sa predstavili spevokoly a chrámové zbory z okolitých obcí. Fotografie z festivalu sú vo fotogalérii.

Kňazské rekolekcie

V našej farnosti sa uskutočnili kňazské rekolekcie za účasti kňazov košického dekanátu. Rekolekcie sa ukončili svätou omšou, ktorú celebroval Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup.

Odpust v Skároši

V nedeľu 5.10.2014 bola v Skároši odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku Ružencovej Panny Márie, ktorej je kostol zasvätený. Svätú omšu celebroval Mgr.Ján Dudič, špirituál Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach. V galérii je aj odpustová výzdoba a putovanie birmovancov z Trsteného na odpust do Skároša.

1. sväté prijímanie

04.05.2014 sa v Trstenom pri Hornáde a v Skároši uskutočnilo 1. sv. prijímanie. Fotky prvoprijímajúcich detí a výzdoby sú zo Skároša.

Gratulácia

Gratulácia nášmu duchovnému otcovi Jozefovi Gamratovi v rádiu Regina 16.01.2014. (Zapnite si reproduktor.)