Galéria

Slávnosti vo farnosti

Na prelome mesiacov máj a jún sme mali v našej farnosti viacero slávností. Medzi ne patrila slávnosť prvého sv. prijímania našich tretiakov, slávnosť Božieho tela – oltáriky, prvý piatok spojený s celonočnou adoráciou a prednáška pátra Romualda zo Schönstattského hnutia, kde nám porozprával o jeho apoštoláte a putovnej Matke Božej. Foto je pod článkom.

Slávnosť zoslania Ducha Svätého – Trstené pri Hornáde

Slávnosť začala v sobotu o 19:00 slávnostnou svätou omšou, na ktorej naša mládež čítala čítania v siedmich jazykoch. Po omši sme začali adoráciu „Cestou svetla“, kde sa čítali zastavenia, piesne boli sprevádzané gitarou. Každý, kto prečítal zastavenie, zapálil sviečku od veľkonočnej sviece a položil ju na kríž, viď foto pod článkom. Potom adorácia pokračovala v tichu až do rána, kedy slávnosť pokračovala svätou omšou. O 14:00 bola celá slávnosť zakončená adoráciou sprevádzanou piesňami a gitarou.

Carlo Acutis, laik – Služobník Boží

* 3. máj 1991, Londýn
† 12. október 2006, Miláno


Carlo Acutis sa narodil v Londýne rodičom Andreovi Acutisovi a Antonii Salzano. Jeho rodičia v Londýne pracovali, ale krátko po narodení Carla sa presťahovali do Milána. Carlo sa rád modlieval ruženec, týždenne sa spovedal a pred každou sv. omšou sa modlil pred svätostánkom. Vedelo sa o ňom, že má veľký záujem o počítače. Školské roky prežil v Miláne pod vedením jezuitov v Inštitúte Leva XIII. Za vzor mu slúžili sv. František z Assisi, sv. František a Hyacinta, sv. Dominik Savio, sv. Alojz Gonzaga, sv. Tarzícius a sv. Bernadeta Soubirousová.

Krátky života Carla ukončila leukémia v nemocnici San Gerardo v Monze dvanásteho októbra 2006. Bol to obyčajný chalan – taký, ako všetci okolo neho. Študoval v poslednom ročníku lýcea Leva XIII. v Miláne, spravovaného otcami jezuitmi. Mal priateľov, zbožňoval počítače, programoval na vysokej úrovni, vytváral webové stránky a denne sa venoval strihu videa. Ale Carlo bol zároveň chlapcom, v ktorom sa naplno prejavovala Božia milosť. Modlieval sa ruženec a denne chodil na svätú omšu, prinášal obety. On, syn zámožnej dcéry, sa staral o tých, ktorí ostali bez strechy nad hlavou a núdznych, ktorých stretával na svojich cestách. Často chodieval adorovať Krista v Oltárnej sviatosti. Svedkom jeho vzťahu k Eucharistii je aj živé svedectvo – výstava eucharistických zázrakov, ktorú pripravil a sprístupnil sa stretla s úspechom doma i v zahraničí. Odkedy vo svojich siedmich rokoch prvýkrát prijal Krista, nevynechal svätú omšu. Madona bola jeho veľkou orodovníčkou, a nezabúdal teda ani na modlitbu ruženca. Moderný život a Carlova aktuálnosť sa dokonale spojili s jeho hlbokým eucharistickým životom a mariánskou úctou. Isto i to z neho robilo špeciálneho a všetkými obľúbeného mladého muža. „Zvesť o jeho svätosti sa tajomným spôsobom rýchlo rozšírila do celého sveta,“ vyjadril sa Mons. Ennio Apeciti, zodpovedný za Úrad pre kauzy svätých Milánskej arcidiecézy. „V jeho živote sa udialo niečo veľké, pred čím sa sám skláňam.“

Carlo bol tak zanietený pre informatiku, že jeho priatelia, ba dokonca i dospelí inžinieri, ho považovali za génia. V úžase a nechápavo pozerali na to, ako rozumie tajomstvám, ktoré mali byť odhalené len tým, čo študovali informatiku. Jeho záujmovou oblasťou nebolo len programovanie, ale aj strih filmu, tvorba web stránok, správa rôznych malých novinových webov, dobrovoľná pomoc núdznym či aktivity s deťmi alebo staršími. Sám hovorieval, že naším kompasom má byť Božie slovo, ku ktorému sa máme neustále vracať. Ale na to, aby sme dosiahli tak vysokú métu, akou je nebo, potrebujeme aj špeciálne prostriedky – sviatosti a modlitbu. Carlo spravil Eucharistiu centrom svojho života. Nazýval ju „diaľnicou do neba“. Tento mladík sám bol tajomstvom Milánskej diecézy. Ešte pred smrťou obetoval svoje utrpenie za pápeža a celú Cirkev. Už krátko po jeho smrti sa začali ozývať hlasy za jeho blahorečenie. 13. mája 2013 sa začal proces jeho blahorečenia, čím získal titul služobník Boží. Mnohí si ho zapamätali tým, že dokumentoval Eucharistické zázraky z celého sveta a publikoval ich na webovej stránke, ktorú sám vytvoril v mesiacoch pred smrťou.

Našou métou nemá byť koniec, ale večnosť. Večnosť je naša vlasť. Už od počiatku sme v nebi očakávaní. Všetci sa rodia ako originály, ale mnohí zomierajú ako fotokópie. (Carlo Acutis)

Reláciu a Carlovi Acutisovi si môžete pozrieť aj vo videu TV Lux: www.tvlux.sk/archiv/play/24075

Odpust v Skároši

Prvú októbrovú nedeľu sa aj napriek obmedzenému počtu účastníkov konala slávnostná odpustová sv. omša ku cti Ružencovej Panny Márie. Fotografie z výzdoby si môžete pozrieť pod článkom.

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi – Oltáriky

Pri príležitosti sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi sa v nedeľu 14.06.2020 v Skároši konala slávnostná eucharistická procesia. Deti na znak svojej úcty a lásky k Bohu rozsypávali na cestu lupene kvetov a veriaci zhromaždení v procesii spievali náboženské piesne. Pri štyroch oltárikoch, symbolizujúcich štyri svetové strany, sme sa zastavili a pomodlili.

Veľká noc bez účasti veriacich

V rámci prevencie pred koronavírusom sme cez Veľkú noc tento rok kostol navštíviť nemohli.
Boží hrob bol ale vyzdobený ako po iné roky.

Krížovej cesty sa zúčastnili s duchovým otcom len miništranti, kurátori a kantor.

Veľkonočné jedlá kňaz požehnal iba na vopred určených miestach v obci bez účastí veriacich.