Archívne články

Nazaret mojím domovom – duchovná obnova pre rodiny.

Chceli by sme vás pozvať zapojiť sa do 40 dňovej duchovnej obnovy i k tomu, aby ste túto iniciatívu šírili aj medzi ostatnými rodinami ale aj kňazmi či rehoľníkmi. Táto obnova sa bude konať na mnohých miestach v Poľsku. Zrodila sa v srdci kňaza o. Dominika Chmielewského.

V čom spočíva jadro duchovnej obnovy? Prečo 40 dní? Kedy sa začne a dokedy potrvá?
Začne už o pár dní – presne 25.decembra a potrvá do 2. februára.
Je to presne 40 dní počas ktorých sa Mária, spolu so svojim domom po pôrode očisťovala podľa židovského zákona a 2. februára obetovala spolu so sv. Jozefom Ježiša Bohu v chráme.

Počas 40. dní chceme aj my očistiť a zároveň zasvätiť naše manželstvá, rodiny, povolania Najsv. Trojici skrze Sv. Rodinu. Ako je možné sa zapojiť do tejto obnovy, čo je potrebné urobiť? Nie je toho až tak veľa, no iste to bude mať svoju silu:-)
Bolo by veľmi vhodné, aby sa duch. obnovy zúčastnila celá rodina, ak to bude pravda možné…

Pozývame vás, každý deň od 25.12. – 2.2:
1. Pomodliť sa v spolu v rodine Ž 51, v kt. budeme odprosovať Boha za hriechy a krivdy spáchané v našej rodine, čím nastúpime na cestu očisťovania našej rodiny, manželstva…
2. Pomodliť sa desiatok ruženca „Ktorý ťa Panna v nebi korunoval“.
3. Pomodliť sa Ž 121, v ktorom budeme prosiť Boha o ochranu nášho manželstva a rodiny.
4. Každý štvrtok sa zúčastniť Euch. adorácie, najlepšie face to face-live, ak to nebude možné, tak online alebo sa jednoducho v duchu preniesť pred bohostánok do vášho kostola a v tichosti zostať v Ježišovej prítomnosti.
5. Každý piatok si zbožne ucitiť kríž a poďakovať Ježišovi za jeho lásku a spásu. (tento úkon sa môže urobiť aj v rámci prvých troch modlitieb spomínaných vyššie)

Potom 2. februára na sviatok Obetovania Pána odovzdať – obetovať svoju rodinu, manželstvo Bohu skrze Sv. Rodinu a to cez tri jednoduché úkony:
1. Spolu sa pomodliť hymnus „Príď Duchu Svätý tvorivý“ alebo kto by chcel latinsky… (Veni Creator Spiritus).
2. Pomodliť sa Korunku k Božiemu milosrdenstvu.
3. Vlastnými slovami obetovať rodinu, manželstvo, kňazi – farnosť, reh. komunitu, Bohu skrze Sv. Rodinu

Ak sa chcete ešte viac inšpirovať pre túto aktivitu klikne na toto video (len 11. minút), pozvanie od o. Chmielewského aj so SVK titulkami.

Exodus 90 – Ponuka pre mužov

Izraeliti vyšli z Egypta, aby sa stretli s Bohom, aby ho lepšie spoznali a viac mu slúžili. Tento ich východ nazývame Exodus. Rovnaký názov má aj 90-dňový program duchovno-fyzicko-vzťahového cvičenia pre mužov, ktorí chcú rovnakú vec: viac sa priblížiť k Pánovi a spoznať ho. Je to vyjdenie zo seba, z vlastnej pohodlnosti a z často neužitočných návykov na cestu, ktorá vedie k Bohu. Nie je to program pre tých, čo to určite zvládnu, ale pre tých, čo to chcú skúsiť a čo chcú so svojim životom niečo robiť – byť lepším manželom, pozornejším otcom, ochotnejším synom, autentickejším kresťanom… Tento program vznikol v Amerike a absolvovalo ho už viac ako 15 000 mužov po celom svete. Program stojí na troch hlavných pilieroch: modlitba, askéza, bratstvo.
Modlitba. Ako vyzerá tvoja modlitba? Si s ňou spokojný? Neobmedzuje sa často iba na krátke chvíle nesústredeného odriekania nejakých naučených fráz? Ako vyzerá modlitba počas Exodu 90? Každý deň je jej vyhradených 60 minút, počas ktorých si prečítaš úryvok z Knihy Exodus, príslušné zamyslenie a potom nad tým medituješ. Každý večer sa praktizuje spytovanie svedomia. Okrem toho sa odporúča účasť na sv. omši a modlitba sv. ruženca.
Askéza. Si na niečom závislý? Myslíš si, že nie? Exodus 90 ti odhalí všetky, aj malé „rozkoše,“ bez ktorých si nevieš predstaviť svoj život a ktoré ťa zotročujú – či už je to večerná fľaša piva, keksík či čokoládka na desiatu, sledovanie športových novín alebo surfovanie na internete. Askéza je sebazápor. Muži sa počas deväťdesiatich dní zriekajú mnohých moderných vymožeností. Tu je zoznam všetkého, čo si budeš musieť počas týchto dní odoprieť: žiaden alkohol; žiaden zákusok ani sladkosť; žiadna strava medzi hlavnými jedlami dňa (jesť len 3x za deň); žiadne sladené nápoje, radler (biele mlieko, káva a čierny čaj sú dovolené); bez televízie, filmov, športových prenosov a videohier; žiadne zbytočné nákupy; počúvať len hudbu, ktorá povznáša dušu k Bohu; používať počítač výhradne na prácu, školské veci alebo dôležité úlohy (napr. platiť účty); mobil používať len na nevyhnutnú komunikáciu (vzdať sa zbytočného textovania, sms, aplikácií, používania internetu a pod.); streda a piatok sa posti (zdrž sa mäsa; jedz iba 3x za deň; z toho raz do sýta; s tým, že dve menšie jedlá spolu nedávajú jedno plnohodnotné jedlo). Okrem toho sa budeš musieť zaprieť robiť naviac tieto veci: krátka studená/vlažná sprcha; intenzívne fyzické cvičenie (aspoň 3x týždenne); aspoň sedem hodín spánku.
Bratstvo. Myslíš si, že to všetko môžeš zvládnuť sám? Možno by si vydržal pár dní alebo týždňov, ale 90 dní? Nie si superman! Ale neboj sa, počas Exodu ti budú pomáhať ďalší muži snažiaci sa o to isté. Všetci účastníci Exodu sa totiž spájajú do 5-7 členných skupín tzv. bratstiev. Bratstvo sa raz za týždeň schádza na stretnutí, ktoré trvá cca 30 min. Spolu sa modlia a hodnotia uplynulý týždeň. Okrem toho má každý muž svoju tzv. „kotvu,“ t. j. člena bratstva, s ktorým je v kontakte každý deň a ktorý mu môže poskytnúť „prvú pomoc,“ keď „slabne na duchu“ a má chuť so všetkým prestať.
Muži potrebujú výzvy, a toto je jedna z nich. Je určená mužom každého veku – či máš 20 alebo 60 rokov – pretože všetci rovnako túžime po vnútornej slobode a toto je jeden zo spôsobov ako ju dosiahnuť. Nejde o preteky, výkon, ani dokazovanie si vlastnej sily. Ide o aktivitu pre duchovný rast. Dokážme, že muži v Cirkvi nezaspali, chcú byť prítomní, silní a duchovní. Najbližší 90-dňový turnus začína 4. januára a končí sa na Veľkonočnú nedeľu. Ak ťa tento program zaujal a uvažuješ, že by si to skúsil, nahlás sa nám do nedele 13. 12. cez farský email (uveď meno a priezvisko, tel. kontakt a emailovú adresu) a pošleme ti ďalšie informácie.
Či to má nejaký zmysel? Aké ovocie tento program prináša sa môžeš dozvedieť zo svedectiev niekoľkých mužov, ktorí to už majú za sebou:
„Šokovalo ma, koľko nepotrebných nánosov a škodlivých návykov je v mojom živote. Počas nášho 90 dňového pokusu o askézu Boh bral vážne naše rozhodnutia sebazáporov a veľa vecí sa posunulo v mojom živote. Jasnejšie som videl Jeho vôľu a zreteľnejšie počul Jeho hlas. Chcem sa k tomu vrátiť opäť. Ak cítiš, že je čas na zmenu, neváhaj a pridaj sa.“ Števo
„Pre mňa bol čas Exodu časom odriekania si vecí, na ktorých som už bol miestami závislý (sladkosti a športové prenosy). Na druhej strane som ušetrený čas venoval viac manželke a deťom, a to prinášalo do rodiny pokoj a radosť. Veľké silné plus tohto času bolo stretávanie sa s mužmi, ktorí mali spoločnú cestu ako ja a povzbudzovanie sa navzájom.“ Jožo
„Do programu som sa dostal nečakane. Rozhodnutie na moje pomery bolo rýchle. Exodus mi pomohol a pomáha prekonávať každodenné životné výzvy s úsmevom a nádejou. Ďakujem za spoločenstvo mužom, ktorí bojujú o nebeské kráľovstvo.“ Lukáš

(Viac informácií o programe a video nájdeš na farskej webovej stránke alebo na stránke exodus90.com)

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Tf6KfRhqyqE&ab_channel=Kumransk

Oznam

Bratislava 2. novembra (TK KBS). Na základe Uznesenia Vlády SR č. 693 z 28. 10. 2020 a vyhlášky č. 12 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. 10. 2020 je od 2. 11. 2020 opäť možné sláviť verejné bohoslužby pre tých, ktorí sa vedia preukázať:

a) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 (alebo počas trvania zákazu vychádzania)

b) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.

Verejné bohoslužby budú však stále ako hromadné podujatia limitované počtom 6 účastníkov. Kňazov preto prosíme o aplikovanie pastoračnej múdrosti pri uvedení tohto obmedzenia do praxe, s ohľadom na lokálne podmienky (teoreticky sa svätej omše môžu zúčastniť napríklad členovia rodiny, na úmysel ktorej sa bohoslužba slávi).

Chrámy môžu byť otvorené pre osobnú modlitbu a vysluhovanie sviatostí (podávanie svätého prijímania, svätá spoveď). Vysluhovanie sviatostí však treba uskutočňovať individuálnym spôsobom – tak, aby nenadobúdalo charakter hromadného podujatia. Limit pre počet prítomných v chráme pre osobnú modlitbu v jednom okamihu je daný rozlohou chrámu: počet prítomných nesmie prekročiť jednu osobu na 15m2 plochy chrámu.

1. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii.

2. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, treba telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia.

3. Zákaz podávania rúk.

Ohľadom krstov, sobášov a pohrebov zostáva v platnosti to, čo doteraz (pre najbližších príbuzných, s limitom jedna osoba na 15m2 chrámu v interiéri a 2m rozostupy v exteriéri).

Carlo Acutis, laik – Služobník Boží

* 3. máj 1991, Londýn
† 12. október 2006, Miláno


Carlo Acutis sa narodil v Londýne rodičom Andreovi Acutisovi a Antonii Salzano. Jeho rodičia v Londýne pracovali, ale krátko po narodení Carla sa presťahovali do Milána. Carlo sa rád modlieval ruženec, týždenne sa spovedal a pred každou sv. omšou sa modlil pred svätostánkom. Vedelo sa o ňom, že má veľký záujem o počítače. Školské roky prežil v Miláne pod vedením jezuitov v Inštitúte Leva XIII. Za vzor mu slúžili sv. František z Assisi, sv. František a Hyacinta, sv. Dominik Savio, sv. Alojz Gonzaga, sv. Tarzícius a sv. Bernadeta Soubirousová.

Krátky života Carla ukončila leukémia v nemocnici San Gerardo v Monze dvanásteho októbra 2006. Bol to obyčajný chalan – taký, ako všetci okolo neho. Študoval v poslednom ročníku lýcea Leva XIII. v Miláne, spravovaného otcami jezuitmi. Mal priateľov, zbožňoval počítače, programoval na vysokej úrovni, vytváral webové stránky a denne sa venoval strihu videa. Ale Carlo bol zároveň chlapcom, v ktorom sa naplno prejavovala Božia milosť. Modlieval sa ruženec a denne chodil na svätú omšu, prinášal obety. On, syn zámožnej dcéry, sa staral o tých, ktorí ostali bez strechy nad hlavou a núdznych, ktorých stretával na svojich cestách. Často chodieval adorovať Krista v Oltárnej sviatosti. Svedkom jeho vzťahu k Eucharistii je aj živé svedectvo – výstava eucharistických zázrakov, ktorú pripravil a sprístupnil sa stretla s úspechom doma i v zahraničí. Odkedy vo svojich siedmich rokoch prvýkrát prijal Krista, nevynechal svätú omšu. Madona bola jeho veľkou orodovníčkou, a nezabúdal teda ani na modlitbu ruženca. Moderný život a Carlova aktuálnosť sa dokonale spojili s jeho hlbokým eucharistickým životom a mariánskou úctou. Isto i to z neho robilo špeciálneho a všetkými obľúbeného mladého muža. „Zvesť o jeho svätosti sa tajomným spôsobom rýchlo rozšírila do celého sveta,“ vyjadril sa Mons. Ennio Apeciti, zodpovedný za Úrad pre kauzy svätých Milánskej arcidiecézy. „V jeho živote sa udialo niečo veľké, pred čím sa sám skláňam.“

Carlo bol tak zanietený pre informatiku, že jeho priatelia, ba dokonca i dospelí inžinieri, ho považovali za génia. V úžase a nechápavo pozerali na to, ako rozumie tajomstvám, ktoré mali byť odhalené len tým, čo študovali informatiku. Jeho záujmovou oblasťou nebolo len programovanie, ale aj strih filmu, tvorba web stránok, správa rôznych malých novinových webov, dobrovoľná pomoc núdznym či aktivity s deťmi alebo staršími. Sám hovorieval, že naším kompasom má byť Božie slovo, ku ktorému sa máme neustále vracať. Ale na to, aby sme dosiahli tak vysokú métu, akou je nebo, potrebujeme aj špeciálne prostriedky – sviatosti a modlitbu. Carlo spravil Eucharistiu centrom svojho života. Nazýval ju „diaľnicou do neba“. Tento mladík sám bol tajomstvom Milánskej diecézy. Ešte pred smrťou obetoval svoje utrpenie za pápeža a celú Cirkev. Už krátko po jeho smrti sa začali ozývať hlasy za jeho blahorečenie. 13. mája 2013 sa začal proces jeho blahorečenia, čím získal titul služobník Boží. Mnohí si ho zapamätali tým, že dokumentoval Eucharistické zázraky z celého sveta a publikoval ich na webovej stránke, ktorú sám vytvoril v mesiacoch pred smrťou.

Našou métou nemá byť koniec, ale večnosť. Večnosť je naša vlasť. Už od počiatku sme v nebi očakávaní. Všetci sa rodia ako originály, ale mnohí zomierajú ako fotokópie. (Carlo Acutis)

Reláciu a Carlovi Acutisovi si môžete pozrieť aj vo videu TV Lux: www.tvlux.sk/archiv/play/24075

20. septembra 2020

12. septembra 2020

Výročie blahorečenia Anky Kolesárovej

1. septembra 2018 sme boli účastní nádhernej slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej na košickom štadióne.
Čas rýchlo plynie a my sa blížime už k druhému výročiu.
Pozývame vás do Vysokej nad Uhom na „Ankinu oslavu“,
ktorá sa uskutoční dňa 30. augusta 2020.

Program (na pódiu pri kostole):
09:00 večeradlo – vedie spoločenstvo Fatima.
10:00 svätá omša – celebruje otec Marcel Jurč, nový správca farnosti.
13:00 pásmo slova, svedectiev a hudby známej slovenskej heligonkárky Vlasty Mudríkovej a hudobníka Jozefa Opatovského.

Počas programu bude adorácia s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a tiež bude možné navštíviť hrob Anky Kolesárovej a Domček pastoračného centra.

Všetko dozrieva v čase. Ankin príbeh sa odohráva aj v príbehoch mnohých mladých ľudí, keď svoj život formujú hodnotami, pre ktoré blahoslavená Anka zomrela. Tešíme sa všetkým pútnikom, ktorí prichádzajú do jej rodiska – dedinky Vysoká nad Uhom neďaleko ukrajinskej hranice.

Oslavy blahorečenia Anny Kolesárovej chceme prežiť v atmosfére veľkej duchovnej rodiny, ktorá sa stretne, aby zažila krásu a bohatstvo medziľudských vzťahov. Chceme sa povzbudiť vo viere a láske, aby sme sa nedali unaviť hektickou dobou. Zastavme sa. Prestaňme sa míňať a stretnime sa v rodisku blahoslavenej Anky, aby sme vyjadrili vďačnosť Bohu a modlili sa k Anke, aby nám vyprosila milosti spolu s Nebeskou matkou Kráľovnou rodín.
Ankine posledné slová „Ježiš, Mária, Jozef“ nás volajú žiť z viery a budovať vzťahy so svätými. Nebo je pripravené pre nás, nebo nás čaká.
Tešíme sa na spoločenstvo modlitby a stretnutie veľkej duchovnej rodiny.
Nech príbeh Anny Kolesárovej prináša zmenu do našich životov.

Všetci sme srdečne pozvaný

Letný tábor 2020

Aj tento rok sa uskutoční letný denný detský tábor farnosti Trstené pri Hornáde. Tábor sa uskutoční v termíne 13. až 17. júl 2020, v priestoroch starej fary. Prihlášku na letný detský tábor nájdete v sakristii kostolov, alebo si ju môžete stiahnuť tu (Word), resp. tu (.pdf). Vytlačenú a podpísanú je potrebné vrátiť do konca júna 2020. V prihláške je uvedené, ako a za akých podmienok bude prebiehať tábor v čase pandémie koronavírusu.