Jesenná zbierka na charitu

Krehkosť ľudského života, telesného i duševného zdravia a medziľudských vzťahov si denne uvedomujeme v službách charity. Osamelí seniori, chorí bez odbornej starostlivosti, ľudia bez vlastného domova, deti a mladí so znevýhodnením a aj tí, ktorí sa náhle ocitli v nepriazni života. Pomáhajte im spoločne s nami. Podporte charitné dielo v pravidelnej zbierke na charitu: finančne v chráme, vkladom na účet IBAN: SK86 5600 0000 0093 3043 3002 (variabilný symbol: 667) alebo poštovým poukazom. Všetky informácie o zbierke a možnostiach podpory nájdete na www.charita-ke.sk.

Navštívené: 51x