Odpust v Skároši

V nedeľu 3.10.2021 sa konala odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku Ružencovej Panny Márie, ktorej je náš kostol zasvätený. Svätú omšu celebroval pplk. Mons. PhDr. Marcel Gábor, policajný dekan.

Navštívené: 51x