Odpust v Skároši – predodpustový večer

Fotografie zo sobotňajšieho večera pred skárošským odpustom.

Navštívené: 67x