Výlet do Tatier – dokončiť nedokončené

22. augusta pozývam všetkých na farský výstup na Kriváň. Odchádzať sa bude v sobotu ráno po sv. omši, ktorá bude vo farskom kostole o 5:30. Na tento výlet je potrebné sa prihlásiť cez tento formulár. Výletu sa môže zúčastniť každý, kto v priebehu dvoch týždňov pred výletom nebol v zahraničí v rizikovej oblasti resp. má negatívny test na COVID-19. Negatívny test nemusia mať tí, ktorí neboli v rizikových oblastiach. Poistenie do hôr si zabezpečuje každý sám. Deti a mladiství môžu ísť na výlet iba so súhlasom rodičov, v sprievode dospelého.

Navštívené: 465x