Novinky

Návšteva pápeža Františka 14.9.2021 Košice – aktualizácia

Záchytné parkoviská – LUNIK IX. Záchytné parkoviská- Lokomotiva Mapa uzávierok – Lokomotiva Objednávkový formulár balička pútnika a spomienkových predmetov vo formáte docx (Word) Kliknutím na odkaz sa formulár nezobrazí ale stiahne. Je ho potrebné otvoriť vo worde a potom vyplnený zaslať na zadanú adresu, ktorá je priamo v dokumente. Podrobné informacie o návšteve vo formáte […]

Návšteva pápeža Františka 14.9.2021 Košice

Informácie o návšteve pápeža a jeho programe nájdete na: Webovej stránke: https://www.navstevapapeza.sk Facebooku: https://www.facebook.com/stretnipapeza/ Instagrame: https://instagram.com/stretni_papeza Registrácia dobrovoľníkov a novinárov: https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik Kontakty: Infocentrum: kosice@navstevapapeza.sk, infoke@navstevapapeza.sk, +421 948 246 031, +421 948 246 032 (v čase 9:00 – 16:00 hod.) Pre dobrovoľníkov: dobrovolnicike@navstevapapeza.sk, +421 948 246 033 (v čase 9:00 – 16:00 hod.) Nižšie zobrazený text […]

Nedeľná omša v amfiteátri

V Skároši sa konala sv. omša v prírodnom amfiteátri, ktorú celebroval náš rodák P.Jaroslav Jaššo. Niečo o našom rodákovi – Katolícke noviny 18.10.2019. Jeho pôsobenie v Hondurase.

Boj proti hladu

Vincentská rodina na Slovensku organizuje 15. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu od 1.6.2021 do 30.4.2022. V tomto období plánujú navštíviť farnosti našej arcidiecézy a prosiť o spoluprácu a dovolenie predávať v priestore pred kostolom medovníkové srdiečka. „Veríme, že v duchu svätého Vincenta de Paul, evanjelizátora tých najchudobnejších, budeme môcť aj tento rok zmierňovať […]

Kurzy prípravy na manželstvo

Dávame do pozornosti ponuku Kurzu prípravy na manželstvo víkendovou formou v dňoch 10. – 12. septembra 2021 s ubytovaním v penzióne Augustineum v Bardejovských kúpeľoch. Bližšie informácie a prihlasovanie na našej stránke www.rodinake.sk – sekcia „čo robíme – kurzy prípravy na manželstvo“. Taktiež plánujeme kurzy v Košiciach dennou formou (9 večerov vždy raz v týždni […]

Jún bohatý na milosti

Tak ako každý mesiac, aj tento sa začal v duchu prvopiatkovej nočnej adorácie, pri ktorej si môžeme vyprosiť veľa milostí, tak ako sa uvádza v knihe In sinu Jesu – V tichosti pred Pánom: „Nie je to maličkosť, keď moje úbohé ľudské stvorenie dá uprostred noci prednosť mojej eucharistickej láske pred hodinou spánku. Až v […]

Schönstattské hnutie – odovzdanie kaplniek

Na sviatok Petra a Pavla sa pri tradičnej slávnosti týchto apoštolov uskutočnilo aj slávnostné požehnanie putovných kaplniek Matky Božej a odovzdanie kaplniek vedúcim skupín vo farnosti. V Skároši vznikla jedna skupina s 10 členmi a v Trstenom vznikli štyri skupiny dokopy so 44 členmi, ktorí budú počas jedného roka prijímať putovné kaplnky do svojich domovov.

Slávnosti vo farnosti

Na prelome mesiacov máj a jún sme mali v našej farnosti viacero slávností. Medzi ne patrila slávnosť prvého sv. prijímania našich tretiakov, slávnosť Božieho tela – oltáriky, prvý piatok spojený s celonočnou adoráciou a prednáška pátra Romualda zo Schönstattského hnutia, kde nám porozprával o jeho apoštoláte a putovnej Matke Božej. Foto je pod článkom.