Novinky

20. septembra 2020

12. septembra 2020

Výročie blahorečenia Anky Kolesárovej

1. septembra 2018 sme boli účastní nádhernej slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej na košickom štadióne.
Čas rýchlo plynie a my sa blížime už k druhému výročiu.
Pozývame vás do Vysokej nad Uhom na „Ankinu oslavu“,
ktorá sa uskutoční dňa 30. augusta 2020.

Program (na pódiu pri kostole):
09:00 večeradlo – vedie spoločenstvo Fatima.
10:00 svätá omša – celebruje otec Marcel Jurč, nový správca farnosti.
13:00 pásmo slova, svedectiev a hudby známej slovenskej heligonkárky Vlasty Mudríkovej a hudobníka Jozefa Opatovského.

Počas programu bude adorácia s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a tiež bude možné navštíviť hrob Anky Kolesárovej a Domček pastoračného centra.

Všetko dozrieva v čase. Ankin príbeh sa odohráva aj v príbehoch mnohých mladých ľudí, keď svoj život formujú hodnotami, pre ktoré blahoslavená Anka zomrela. Tešíme sa všetkým pútnikom, ktorí prichádzajú do jej rodiska – dedinky Vysoká nad Uhom neďaleko ukrajinskej hranice.

Oslavy blahorečenia Anny Kolesárovej chceme prežiť v atmosfére veľkej duchovnej rodiny, ktorá sa stretne, aby zažila krásu a bohatstvo medziľudských vzťahov. Chceme sa povzbudiť vo viere a láske, aby sme sa nedali unaviť hektickou dobou. Zastavme sa. Prestaňme sa míňať a stretnime sa v rodisku blahoslavenej Anky, aby sme vyjadrili vďačnosť Bohu a modlili sa k Anke, aby nám vyprosila milosti spolu s Nebeskou matkou Kráľovnou rodín.
Ankine posledné slová „Ježiš, Mária, Jozef“ nás volajú žiť z viery a budovať vzťahy so svätými. Nebo je pripravené pre nás, nebo nás čaká.
Tešíme sa na spoločenstvo modlitby a stretnutie veľkej duchovnej rodiny.
Nech príbeh Anny Kolesárovej prináša zmenu do našich životov.

Všetci sme srdečne pozvaný

29. augusta 2020

Výlet do Tatier – dokončiť nedokončené

22. augusta pozývam všetkých na farský výstup na Kriváň. Odchádzať sa bude v sobotu ráno po sv. omši, ktorá bude vo farskom kostole o 5:30. Na tento výlet je potrebné sa prihlásiť cez tento formulár. Výletu sa môže zúčastniť každý, kto v priebehu dvoch týždňov pred výletom nebol v zahraničí v rizikovej oblasti resp. má […]

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi – Oltáriky

Pri príležitosti sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi sa v nedeľu 14.06.2020 v Skároši konala slávnostná eucharistická procesia. Deti na znak svojej úcty a lásky k Bohu rozsypávali na cestu lupene kvetov a veriaci zhromaždení v procesii spievali náboženské piesne. Pri štyroch oltárikoch, symbolizujúcich štyri svetové strany, sme sa zastavili a pomodlili.

Letný tábor 2020

Aj tento rok sa uskutoční letný denný detský tábor farnosti Trstené pri Hornáde. Tábor sa uskutoční v termíne 13. až 17. júl 2020, v priestoroch starej fary. Prihlášku na letný detský tábor nájdete v sakristii kostolov, alebo si ju môžete stiahnuť tu (Word), resp. tu (.pdf). Vytlačenú a podpísanú je potrebné vrátiť do konca júna […]