Ružencové bratstvá

Farnosť Trstené pri Hornáde

Ruža / Horliteľka

2534   Kassaiová Mária
2535   Olexová Blažena
2536   Lukáčová Mariena
2537   Bramuková Mária
2538   Šterbinská Mária
2539   Kočišová Mária
2540   Sokolyová Jolana
2541   Deáková Agáta
2543   Šmajdová Jolana
2544   Rybárová Marta
2545   Šimčová Pavla
2546   Sedláková Jana
2547   Kaputová Irena
2548   Oravcová Mária
2549   Liptáková Jolana
2550   Cőkőlyiová Mária

 

Filiálka Skároš

Ruža 305042 – Horliteľka Jámborová Jolana
I.    Konevalová Paulína
II.   Jámborová Helena
III.  Jaššová Marta
IV.  Ruščáková Margita
V.   Ficeriová Jolana
VI.  Jaššová Paulína (pokladník)
VII. Feldmanová Alžbeta

Navštívené: 4 369x