Novinky

MIKE 2019

Dňa 25.5.2019 sme sa spolu s miništrantmi z obce Skároš, Ždaňa, Čaňa a Haniska zúčastnili na arcidiecéznom stretnutí miništrantov košickej arcidiecézy v Prešove. Po príchode na miesto nasledovala registrácia zúčastnených a po tom hurá do Farského kostola Kráľovnej pokoja kde svätú celebroval otec biskup Marek Forgáč. Kázeň otca biskupa bola ako vždy veľmi dojímavá a […]

26. mája 2019

26. mája 2019

1. mája 2019

1. mája 2019

Farská krížová cesta

Na Veľký piatok sa v Skároši prvýkrát konala pobožnosť krížovej cesty v sprievode od kostola po cintorín. Ďakujeme veriacim za hojnú účasť. Foto z akcie je pod článkom.

Sviatok sv. Jozefa

Dnes, na sviatok sv. Jozefa, sme pri sv. omši gratulovali nášmu duchovnému otcovi, ktorý nesie jeho meno. Foto je zo Skároša. Duchovný otec, prajeme Vám, aby Vás Pán Boh obdaril svojím požehnaním, dobrým zdravím, radosťou a pokojom. Veriaci z farnosti.

Návšteva Žakoviec

Zážitkov a skúseností nie je nikdy dosť. Aj preto sme sa v prázdninový utorok vybrali s našimi birmovancami na výjazd do Žakoviec, aby sme navštívili a spoznali veľkolepé dielo otca Mariána Kuffu. Po fajn rannej ceste, ktorú nám spríjemnili dievčatá nácvikom piesni na svätú omšu, sme sa dostali do nášho cieľa. Hoci to na začiatku […]