Novinky

1. mája 2019

1. mája 2019

Farská krížová cesta

Na Veľký piatok sa v Skároši prvýkrát konala pobožnosť krížovej cesty v sprievode od kostola po cintorín. Ďakujeme veriacim za hojnú účasť. Foto z akcie je pod článkom.

Sviatok sv. Jozefa

Dnes, na sviatok sv. Jozefa, sme pri sv. omši gratulovali nášmu duchovnému otcovi, ktorý nesie jeho meno. Foto je zo Skároša. Duchovný otec, prajeme Vám, aby Vás Pán Boh obdaril svojím požehnaním, dobrým zdravím, radosťou a pokojom. Veriaci z farnosti.

Návšteva Žakoviec

Zážitkov a skúseností nie je nikdy dosť. Aj preto sme sa v prázdninový utorok vybrali s našimi birmovancami na výjazd do Žakoviec, aby sme navštívili a spoznali veľkolepé dielo otca Mariána Kuffu. Po fajn rannej ceste, ktorú nám spríjemnili dievčatá nácvikom piesni na svätú omšu, sme sa dostali do nášho cieľa. Hoci to na začiatku […]

Spomienky na púte do Ríma

Pred piatimi rokmi veriaci z našej farnosti navštivili Rím a mohli obdivovať jeho pamätihodnosti. Navštívili Vatikán a z kupoly Chrámu sv. Petra mohli obdivovať aj Vatikánske záhrady. Štvrťstoročie predtým, v máji 1990, iná skupina našich veriacich tiež navštívila Rím, a bola priamo vo Vatikánskych záhradách na audiencii u vtedajšieho pápeža Jána Pavla II, ktorý práve […]

Ochotníci – Zhŕňajova nevesta

Našu farnosť navštívilo ochotnícke divadlo Ochotníci z Prešova. V Trstenom a v Skároši predviedli svoje umenie hrou Zhŕňajova nevesta. Ďakujeme im za príjemne strávené popoludnie. Foto pod článkom je z vystúpenia v Skároši.

Nová kostolná rada v Skároši

V decembri prebehli voľby kurátorov vo filiálke Skároš. Dnes 10.02.2019 sa oficiálne členmi kostolnej rady v Skároši stali Martin Kundrák, Jozef Mikula a Marek Ruščák. Svoj sľub následne potvrdili podpisom. Foto zo sľubu je pod článkom.

Kňazské rekolekcie

Vo štvrtok 7.2. sa v našej farnosti uskutočnili kňazské rekolekcie za účasti kňazov nášho dekanátu. Foto zo sv. omše je pod článkom.