Modlitby matiek

Modlitby matiek sa začali v roku 1995 v Anglicku. V minulom roku sme oslávili 25. výročie ich založenia. Rozšírili sa bez akejkoľvek reklamy do celého sveta. Mamy sa spájajú v modlitbách s ostatnými mamami, a tak vzniká nepretržitý reťazec modlitieb. Na celom Slovensku je veľa skupín MM. Aj u nás v Trstenom pri Hornáde a filiálke v Skároši pôsobí modlitbová skupina od decembra 2019. Je nás 37 členov. V Trstenom pri Hornáde je 21 členov, t. j. 5 skupín, v Skároši 16 členov, t. j. 3 skupiny.
Stretávame sa pravidelne pri modlitbách, sme zaregistrované v MM Bratislave – v komunite Útecha. Na utvorenie skupiny stačia dve mamy (najviac však osem), ktoré si dôverujú. Stretávame sa raz do týždňa, vždy v tú istú hodinu a v ten istý deň. Máme prísnu zásadu mlčanlivosti, teda o tom, s čím sa mamy na stretnutí zdôveria, sa nesmie hovoriť nikde inde. Modlitby matiek sú pre všetky ženy so srdcom matky – fyzické aj duchovné mamy, staré mamy, slobodné, vydaté, rozvedené, rehoľníčky. Modlíme sa modlitby z knižky, ktorú používajú všetky mamy na celom svete spojené v MM.
Naše modlitby trvajú približne hodinu, alebo hodinu a pol, podľa počtu matiek v skupine. MM – to je čas matiek na stretnutie s Pánom Ježišom. Naše stretnutia nás napĺňajú radosťou a istotou, že sme naše i ostatné deti vložili do rúk Pána Ježiša, skrze prečisté ruky Panny Márie, Matky Božej a našej. Je to čas veľkých milostí.
Pravidelne cez rok sú organizované trojdnia, ktoré organizujeme v našej farnosti 4-krát do roka, celoslovenské trojdnie sa organizuje vo Svite a medzinárodné trojdnie sa organizuje v Anglicku. Trojdnie je pre nás veľkým darom tak ako veľkonočné trojdnie, kedy v piatok prosíme za odpustenie našich hriechov, v sobotu prosíme o odpustenie pre tých, ktorí ublížili nám a našim deťom a v nedeľu vzdávame chvály a vďaky Bohu za všetky milosti, ktorými nás zahŕňa.
Počas roka sa pripájame a organizujeme modlitbové programy, adorácie v spolupráci s Modlitbami otcov, Ružencovým spoločenstvom a Erkom.
Povzbudzujeme aj Vás, nové modlitbové skupiny, nech mocnie a narastá tento reťazec modlitieb na celom svete. Zvlášť tie mamy, ktoré by sa chceli pridať k Modlitbám matiek – ste vítané.

Navštívené: 353x