Kríže v Skároši

V obci Skároš a na ceste pred obcou sa nachádza viacero krížov.
 

Prvý, najstarší kríž, je za deninou na ceste do Ždane. Nachádza sa na pravej strane medzi dvoma lipami. Je z roku 1888. Pôvodne stál na jeho mieste drevený kríž, ktorý bol postavený 16.08.1856. Kríž je celý zo železa. Pôvodnú drevenú ohrádku po vojne nahradila železobetónová, ktorá obkolesuje kríž dodnes.

Druhý kríž je za dedinou na ceste do Trsteného pri Hornáde po ľavej strane, je liatinovo železný a bol vyhotovený v roku 1900. Dal ho vyhotoviť člen rodiny Jaššovcov. Je tu istá podobnosť s prvým krížom.

Tretí kríž sa nachádza v centre obce blízko rímskokatolíckeho kostola. Položený je na betónovom základe a betónovo – kamennom sokli. Kríž je z lešteného mramoru, korpus je odliatok zo železa. Stojí na malom priestranstve pred rodinným domom. Výška kríža je okolo 4 metrov. Je na ňom nápis: „Na chválu Božiu vystaviť dali Katarína Lukáčová rod. Jašó a deti 1929.“

Štvrtý kríž sa nachádza v záhradke rodinného domu na Hlavnej ulici. Kríž je liatinový. Dátum vyhotovenia je neznámy, ale podľa štýlu pochádza z prvej polovice 20. storočia.

Piaty kríž je na konci obce smerom k hraniciam. Je liatinový, v dolnej časti sa nachádza pozlátený anjelik v jednej ruke s krížom, v druhej s fakľou. Kríž bol zhotovený niekedy v priebehu medzivojnového obdobia.

Šiesty kríž je mramorový, nachádza sa na cintoríne a je z r. 1939. Na ňom je nápis v maďarčine, ktorý v preklade znamená: Na Božiu slávu dali postaviť František Jambor a Mária Árvai 1939. V súčasnosti sa pri ňom koná „Dušičková pobožnosť“.

(Zdroj: Skároš 2010)

Navštívené: 5 494x