Kostol Ružencovej Panny Márie vo filiálke Skároš

Prvý kostol – kaplnka v Skároši bola postavená v r. 1905 a slúžila spoločne pre rímskokatolíckych a gréckokatolíckych veriacich, ktorí ju postavili spoločne. Počas 2. sv. vojny však bola úplne zničená. Bola menších rozmerov s predstavenou vežou a stála na mieste terajšieho obecného úradu. Bola orientovaná rovnako ako susedný kalvínsky kostol.
Terajší kostol bol postavený krátko po 2. sv. vojne. Základný kameň bol položený 19.10.1947, posvätil ho Mgr. Ján Onderúv. Na výstavbu kostola bol použitý ako stavebný materiál kameň, tehly a drevo. Kostol bol postavený v krátkom čase a vysvätený bol 12.10.1948 Mgr. Jánom Onderúvom. Kostol bol podľa patrocinií pomenovaný sviatkom Ružencovej Panny Márie.
Ide o modernú stavbu jednoloďovej dispozície so segmentovaným uzáverom presbytéria a dlhou pristavanou sakristiou. Na západnej strane je nižšia stavba podvežia a do priečelia vstavaná veža. Nad moderným portálom vyniká plochý nástenný kríž. Veža je rovná, bez strechy a má trojité zvukové okná štvorcového tvaru. V nej sú dva zvony. Malý bez nápisu a veľký, na ktorom je nápis ÖNTÖTTE, HÖNIG FRIGMES, ARADON 1906. Vnútorné zariadenie, okrem oltára, je z čias výstavby kostola. Pôvodný oltár postavený z mramora bol neskôr zbúraný. V interiéri sa nachádza drevený hlavný kríž, drevené sochy Ružencovej Panny Márie a Zmrtvychvstalého Ježiša Krista a sádrové sochy Božieho srdca, Nepoškvrneného srdca Panny Márie, Sv. Antona a Lourdská jaskyňa so sochou Panny Márie.

(Zdroj: Skároš 2010)


(Ďalšie fotografie z histórie nájdete aj v článku Staré fotografie.)
 
 
Fotografie súčasného kostola.

Navštívené: 11 817x