Kňazi pôsobiaci v našej farnosti

 

(2018-) Jozef Mrúz
Mgr. Jozef Mrúz (01.07.2018 – )

Nar. 26. 1. 1978 v Prešove, ordinovaný 17. 6. 2006 v Košiciach, 25. 6. 2006 – primičná svätá omša Bzenov, 2006 kaplán Sobrance, 2009 zástupca moderátora Arcidiecézneho centra pre mládež v Prešove, 2018 administrátor Trstené pri Hornáde.

 

 

(2013-2018) Jozef Gamrat
Gamrat, Jozef, PhDr.  (01.07.2013 – 30.06.2018)

Nar. 16. 01. 1969 Medzilaborce, Hrabovec nad Laborcom, ord. 17. 06. 1995 Košice-Dóm sv. Alžbety – A. Tkáč, prim. Hrabovec nad Laborcom

1995 kaplán Michalovce, 1997 farár Slanec, 1999 – 2003 odborný asistent na TI CMBF UK Košice, 2013 Trstené pri Hornáde.

 

(2008-2013) Peter Vojtko
Vojtko, Peter, PaedDr.  (26.11.2008 – 30.06.2013)

Nar. 02. 04. 1973 Prešov, Sabinov, ord. 19. 06. 1999, Prešov-sv. Mikuláša – A. Tkáč, prim. Sabinov

1999 kaplán Soľ, 2001 Prešov – sv. Mikuláša, 2002 Melbourne (Austrália), 2008 farár Trstené pri Hornáde, 2013 Strážske.

 

(2008-2008) Jozef HviščHvišč, Jozef, ThLic.  (01.08.2008 – 25.11.2008)

Nar. 22. 03. 1970 Bardejov, Kochanovce, ord. 18. 06. 1994 Košice-Dóm sv. Alžbety – A. Tkáč, prim. Hankovce

1994 kaplán Dlhé nad Cirochou, 1996 Livingstone (Zambia), 2001 štúdiá Rím, 2003 kaplán Košice-Dóm, 2003 odborný asistent na TF KU Košice, 2004 farár Kechnec – Seňa, 2008 Trstené pri Hornáde, 2008 Stropkov, 2009 Humenné – nemocnica.

 

(1992-2008) Ferdinand Jurčišin
Jurčišin, Ferdinand, JCDr., PaedDr., PhD. (1992 – 31.07.2008)

Nar. 10. 07. 1966 Bardejov, Dlhá Lúka, ord. 18. 06. 1989 Košice-Juh – J. Ferenc, prim. Dlhá Lúka

1989 kaplán Košice-Juh, 1990 Humenné, 1991 Košice-Dóm, 1992 farár Trstené pri Hornáde, excurrendo Nižná Myšľa, 2005 dekan, 2008 Seňa.

 

(1990-1992) Michal Rimár
Rimár, Michal  (1990 – 1992)

Nar. 12. 07. 1941 Slivník, ord. 28. 06. 1962 Bratislava, † 09. 01. 1992 Slivník

1964 kaplán Prešov, 1968 Humenné, 1969 farár Turany nad Ondavou, 1973 Kostoľany nad Hornádom, 1990 – 1992 Trstené pri Hornáde.

 

(1980-1990) Vincent Zonták
Zonták, Vincent, CM  (1980 – 1990)

Nar. 12. 01. 1950 Brezovička, ord. 06. 06. 1976 Bratislava – J. Gábriš, † 29. 10. 2018

1976 kaplán Prešov, 1980 administrátor Trstené pri Hornáde, 1990 Košice – Šaca, 1994 Košice – Poľov, 1995 špirituál kňazského seminára Košice, promótor justície, od r. 1998 v Česku a Albánsku.

 

(1971-1979) Ján ZbojovskýZbojovský, Ján  (1971 – 07. 09. 1979)

Nar. 08. 08. 1915 Michalovce, ord. 08. 06. 1941, † 07. 09. 1979 Trstené, poch. Trebišov

1941 kaplán Parchovany, 1942 Prešov – Solivar, 1944 Terňa, 1945 Trhovište, Bardejov, 1947 Prešov, 1948 administrátor – farár Sačurov, 1952 Ražňany, 1957 Soľ, 1971 Trstené pri Hornáde

 

(1967-1971) Jozef ŠpácayŠpácay, Jozef  (1967 – 21. 02. 1971)

Nar. 17. 01. 1917 Brušnik (Poľsko), ord. 13. 12. 1942, † 21. 02. 1971 Prešov

1942 kaplán Svinia, Zborov, Sabinov, 1948 Michalovce, 1953 administrátor Hubošovce, 1957 Zbudské Dlhé, excurrendo Medzilaborce, 1967 Trstené pri Hornáde, 1969 na dôchodku, ale excurrendo Trstené pri Hornáde.

 

(1944-1967) Peter Kunder
Kunder, Peter  (15. 10. 1944 – 13. 04. 1967)

Nar. 17. 09. 1895 Zbudza, ord. 18. 01. 1918, † 13. 04. 1967 Trstené pri Hornáde

1918 kaplán Nižná Myšľa, 1927 dočasný administrátor Nižná Myšľa, 31. 01. 1932 kaplán Humenné, 1932 administrátor Kazimír, moderátor dištriktu, 1932 farár, 1933 notár dištriktu, 1938 moderátor Katolíckej akcie dištriktu, dekan, 15. 10. 1944 farár Trstené pri Hornáde.

 

(1918-1944) Mikuláš Bodnár
Bodnár, Mikuláš (1918 – 11. 09. 1944)

Nar. 24. 11. 1883 Prešov, ord. 04. 02. 1908, † 11. 09. 1944

1908 kaplán Sabinov, 1909 Haniska, 1914 vojenský kurát, 1918 kaplán Bardejov, 1918 administrátor Trstené pri Hornáde, 1931 notár dištriktu, v 40-tych rokoch biskupský radca.

 

Jávorszky, František (1891 – 1917)

Nar. 07. 04. 1844 Kežmarok, ord. 19. 07. 1868, † 05. 08. 1922

1868 kaplán Kurima, Gönc, Veľký Šariš, Prešov – Solivar, 1873 administrátor Kendice, hneď kaplán Nižný Medzev, Prešov, 1879 administrátor Bajerov, 1891 Trstené pri Hornáde, 1917 na dôchodku.

 

Kollár, Ján (1890 – 20. 12. 1890)

Nar. 14. 07. 1831 Víťaz, ord. 12. 03. 1855, †20. 12. 1890

1855 kaplán Füzerradvány, Perín, Sečovce, Bardejov, 1858 farár Raslavice, 1880 vicedekan, 1888 dekan, 1890 administrátor Trstené pri Hornáde.

 

Virágh, Pavol, ICDr. (1889)

nar. 02. 04. 1865 Lemešany, ord. 20. 12. 1887, † 29. 04. 1906

Ako diakon kaplán Strážske, 1887 kaplán Ražňany, 1888 Strážske, 1889 Prešov – Solivar, Vranov nad Topľou, dočasný administrátor Turany nad Ondavou, Valaliky, Trstené pri Hornáde, 1890 kaplán Veľký Šariš, 1891 administrátor Bajerov, 1896 farár, notár dištriktu, 1903 administrátor Stropkov.

 

Grofcsik, Jozef (1858 – 1890)

Nar. 09. 03. 1825 Kežmarok, ord. 08. 06. 1848, † 12. 04. 1910

1848 kaplán Sárospatak, Szerencz, 1850 administrátor Hercegkút, 1858 Kazimír, hneď farár Trstené pri Hornáde, notár dištriktu, 1890 Valaliky, člen komisie správcovstva fondu vyslúžilých kňazov, 1900 na dôchodku Valaliky, časť Košťany.

 

Ru(z)sbárszky, Andrej  (1849 – 1858)

Nar. 05. 03. 1815 Dubovica, ord. 1838, † 17. 02. 1877

Študoval v generálnom seminári v Pešti, 1839 kaplán Nižný Medzev, 1846/47 zastupujúci profesor dogmatiky, 1844 – 1847 prefekt kňazského seminára, 1849 – 1858 farár Trstené pri Hornáde, 1855 notár dištriktu, 1858 – 1868 Košice – Šaca, 1969 – 1875 Brestov, 1875 na dôchodku.

 

Therna, František  (1838 – 1849)

Nar. 08. 12. 1799 Stropkov, ord. 03. 05. 1823 Košice – Š. Csech, † 05. 03. 1849

Štúdiá – Košice, 1823 kaplán Olaszliszka, 1824 Sabinov, 1825 Bardejov, 20. 05. 1826 – 30. 06. 1827 biskupský aktuár – Košice, 07. 07. 1827 Sabinov, 01. 12. 1827 slov. kaplán Košice, 29. 08. 1829 – 1838 administrátor Kazimír, notár dištriktu, 1849 administrátor, neskôr farár Trstené pri Hornáde, prísediaci súdnej tabule Abovskej a Zemplínskej stolice.

 

Neumer, Juraj (1837 – 1838)

Nar. 17. 01. 1812 Humenné, ord. 1836, † 03. 08. 1855 Stropkov

1837 kaplán Vranov nad Topľou, 1837 – 1838 administrátor Trstené pri Hornáde, 1838 kaplán Valaliky, 1839 Bardejov, 1838 – 1839 administrátor Kazimír, 1839 – 1855 Stropkov, prísediaci súdnej tabule Zemplínskej stolice.

 

Füzesséry, Štefan, Vrbnica a Trnovec  (1828 – 1837)

Nar. 27. 11. 1798 Malčice, ord. 1821, † 29. 03. 1840

01. 12. 1820 aktuár biskupského úradu, 05. 04. 1822 kaplán Sátoraljaújhély, 1826 Sárospatak, 1828 – 1837 administrátor Trstené pri Hornáde, 1833 prísediaci súdnej tabule Abovskej stolice, 1838 – 1840 administrátor Sačurov, prísediaci súdnej tabule Abovskej a Zemplínskej stolice.

 

Kalász, Andrej (1811 – 1827)

Nar. 16. 10. 1782 Považská Bystrica, ord. 30. 03. 1807 Jáger – František Fuchs, † 10. 06. 1845 Prešov – Solivar

Štúdiá – Jáger, 1807 kaplán Košice, 1811 – 1827 administrátor Trstené pri Hornáde, 1823 konzultor dištriktu, 1824 prísediaci súdnej tabule Abovskej a od 1835 aj Šarišskej stolice, 1827 – 1844 farár Kecerovce, 1844 – 1845 administrátor Prešov – Solivar, 1837 – 1845 šarišský archidiakon, člen konzistória.

 

Glósz, Jozef  (1809 – 06. 04. 1811)

†06. 04. 1811 Trstené pri Hornáde

1803 – 1809 farár Paňovce, 1809 – 1811 Trstené pri Hornáde.

 

Miticzky, Ján  (1782 – 19. 07. 1809)

Nar. 20. 10. 1755 Balassagyarmat (Maďarsko), ord. 20. 12. 1778, † 19. 07. 1809

Štúdiá – Vác, Jáger, 01. 03. 1779 kaplán Hejce, 1782 – 1809 farár Trstené pri Hornáde.

 

Loósz, Ignác  (1772 – 1782)

 

Korbics, Tomáš  (1770 – 1772)

 

Brandisz, Baláž  (1765 – 1770)

 

Mrász, Ján  (1763 – 1765)

 

Kruzslyák, Jozef  (1756 – 1763)

 

Navštívené: 21 769x