Kňazi pochádzajúci z našej farnosti

 

Zoltán Olexa

Vdp. Zoltán Olexa

(26.03.1906 Trstené pri Hornáde – 23.09.1948 Košice – Barca, kde je aj pochovaný)

Za kňaza bol vysvätený 21.06.1934 v Košiciach.
Pôsobil: kaplán – Terňa (1934), Trhovište (1935), Snina (1936)
dočasný administrátor Hankovce (1937)
administrátor excurrendo Vyšná Vôľa (1938)
administrátor Košice – Barca (1945-1948)

 

Vdp. Ján Nagy

(23.02.1916 Trstené pri Hornáde – 21.09.1991 Beckov, kde je aj pochovaný)

Za kňaza bol vysvätený 14.06.1942 v Košiciach.
Pôsobil v Čerhove (1945-1948). Jeho ďalšie pôsobenie až do r. 1968 je zatiaľ nezistené. Od augusta 1968 do r. 1973 pôsobil v Lekárovciach. Odtiaľ odišiel nevedno kam.
Posledné roky svojho života strávil v Beckove v Spoločnosťi Dcér kresťanskej lásky
sv. Vincenta de Paul, kde v r. 1991 zomrel.
Ján Nagy

 

Vdp. Ladislav Bartko, kanonik

(21.12.1922 Trstené pri Hornáde – 02.02.2009 Humenné, pochovaný v Trstenom pri Hornáde)

Za kňaza bol vysvätený 19.06.1949 v Košiciach.
Pastoračná činnosť: Jankovce (1949), Brezovica (1950), Prešov (1952), Snina (1953), Udavské (1962), Veľká Lodina (1999)
V roku 2001 odišiel do dôchodku. Zomrel vo veku 86 rokov v Humennom.

Výňatok zo Sninského spravodaja z 8.februára 2009.
05 Ladislav Bartko

 

Reverend Ladislaus Rosko – Ladislav Roško

(03.Júl 1924 Trstené pri Hornáde – 28.Marec 2012 Seven Hills, Cuyahoga County, Ohio, USA)

Za kňaza bol vysvätený 24.augusta 1952 v Nemecku v arcidiecéze Kolon.
Pôsobil vyše 40 rokov ako pastor v St. Margaret’s of Hungary Church v Clevelande.

Navštívené: 10 467x