Novinky

Slávnosti vo farnosti

Na prelome mesiacov máj a jún sme mali v našej farnosti viacero slávností. Medzi ne patrila slávnosť prvého sv. prijímania našich tretiakov, slávnosť Božieho tela – oltáriky, prvý piatok spojený s celonočnou adoráciou a prednáška pátra Romualda zo Schönstattského hnutia, kde nám porozprával o jeho apoštoláte a putovnej Matke Božej. Foto je pod článkom.

Slávnosť zoslania Ducha Svätého – Trstené pri Hornáde

Slávnosť začala v sobotu o 19:00 slávnostnou svätou omšou, na ktorej naša mládež čítala čítania v siedmich jazykoch. Po omši sme začali adoráciu „Cestou svetla“, kde sa čítali zastavenia, piesne boli sprevádzané gitarou. Každý, kto prečítal zastavenie, zapálil sviečku od veľkonočnej sviece a položil ju na kríž, viď foto pod článkom. Potom adorácia pokračovala v tichu až do rána, kedy slávnosť pokračovala svätou omšou. O 14:00 bola celá slávnosť zakončená adoráciou sprevádzanou piesňami a gitarou.

KBS chystá online konferenciu s názvom Fungujúca a stabilná rodina

Bratislava 12. apríla (TK KBS) Fungujúca a stabilná rodina – je názov témy online konferencie, ktorá bude v stredu 21. apríla 2021 v Bratislave. Pozýva na ňu Konferencia biskupov Slovenska. Organizuje ju v spolupráci so Spoločnosťou Úsmev ako dar, Asociáciou rodinných sudcov a Teologickou fakultou Trnavskej univerzity.

„Konferencia je štvrtým pokračovaním úspešných podujatí v predošlých rokoch, ktoré sa zameriavali na najlepšie záujmy dieťaťa, odpustenie a zmierenie ako prevenciu rozpadu rodiny a riešenia pre rodiny v kríze. Teraz sa chceme venovať podpore a zachovaniu fungujúcej a stabilnej rodiny,“ avizujú oganizátori.

Cieľom konferencie je identifikovať riešenia a dobré príklady z praxe, ktoré zabezpečia zachovanie fungujúcej a stabilne rodiny, uvádza stránka konferencie.kbs.sk.

„Konkrétne, aby sa rodiny neprepadli do krízovej oblasti. Podpora stabilnej rodiny je úlohou tak štátu, ako aj spoločnosti a cirkvi s cieľom zachovania čo najvyššej autonómie rodiny, podpory vnútorných regeneračných a ozdravných mechanizmov v rodine,“ uvádzajú.

ONLINE SLEDOVANIE (cez YouTube kanál)

PROGRAM (Streda 21. apríla 2021):
– 9:00 – 9:30 Otvorenie podujatia
Konferencia Biskupov Slovenska: Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, predseda
Úsmev ako dar: Prof. Jozef Mikloško, PhD., predseda
Asociácia rodinných sudcov: JUDr. Peter Rajňák, predseda
Teologická fakulta Trnavskej univerzity, prof. Ladislav Csontos SJ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

BLOK PREDNÁŠOK
– 9:30 – 10:00 Faktory stabilizujúce rodinu ako ich odhaľujú empirické výskumy a teoretické štúdie.
Prof. Ladislav Csontos SJ, Teologická fakulta Trnavskej univerzity
.
Prednáška bude nahrávaná a následne prístupná online. Súčasťou prednášky je powerpointová prezentácia.
– 10:00 – 10:30 Očakávané praktické kroky pri podpore rodín v súčasnom období. Sprevádzanie ako účinná pomoc v záťažových situáciách.
Prof. Mária Šmídová, Teologická fakulta Trnavskej univerzity
Prednáška bude nahrávaná a následne prístupná online. Súčasťou prednášky je powerpointová prezentácia.
– 10:30 – 10:50 diskusia účastníkov.
V prípade záujmu účastníkov sa diskusia predĺži.
– 10:50 – 11:20 Zásahy súdnej moci do rodiny. Pohľad súdov. Zrkadlom rodiny sú deti.
JUDr. Peter Rajňák, predseda Asociácie rodinných sudcov, sudca
Prednáška bude nahrávaná a následne prístupná online.
11:20 – 11:50 Ako pomôcť rodinám, aby sa ich deti nedostali do “detského domova”. Potreba budovania regionálnych centier na obnovu rodiny.
Prof. Jozef Mikloško, predseda Úsmev ako dar
Prednáška bude nahrávaná a následne prístupná online. Súčasťou prednášky je powerpointová prezentácia.
11:50-12:10 Diskusia / Záver podujatia

Zdroj:https://www.tkkbs.sk

Celonočná adorácia pred sviatkom Božieho milosrdenstva

Vo farskom kostole sv. Anny bude k poklone vyložená sviatosť oltárna od soboty večera 18:00 do nedeľnej sv. omše, ktorá bude o 10:30 hod.. Zapísať sa na adoráciu môžete vo štvrtok počas modlitieb za kňazov v kostole, alebo u pani Moniky Semanovej na tel. čísle 0915315160. Celonočná adorácia bude aj v Skároši od soboty 19:00 do nedeľnej sv. omše o 9:00 hod. Záujemci nech sa informujú u členov spoločenstva matiek.

Zvonenie zvonov v Nedeľu Božieho milosrdenstva 11.04.2021
V nedeľu 11. apríla 2021 napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie.

V tento deň slávi Katolícka cirkev Nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorá završuje Veľkonočnú oktávu a zdôrazňuje tajomstvo Božieho milosrdenstva. To sa naplno prejavilo Kristovým utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním. Práve túto nedeľu biskupi vybrali, aby prosili o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých.

„Dohodli sme sa so všetkými otcami biskupmi, že v tento deň zvonením zvonov vo farnostiach jednotlivých diecéz pozveme veriacich k spoločnej modlitbe za všetky obete pandémie. Budeme prosiť za viac než 10 000 ľudí, ktorí podľahli ochoreniu Covid-19, ale aj za všetkých, čo zomreli v dôsledku situácie, ktorú pandémia spôsobila, a tiež za ich blízkych a pozostalých,“ povedal pre TK KBS predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský.

Rady pre seniorov – prevencia kriminality

v súvislosti so zvýšeným počtom podvodov páchaných na senioroch, oddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality, odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, vám zasiela krátky prehľad aktuálne páchaných podvodov na senioroch na Slovensku. Odporúčania a možné návody, by vám mohli slúžiť ako pomôcka k prevencii kriminality páchanej na senioroch. Dovoľujeme si Vás požiadať o distribúciu týchto informácii vašim členom, prípadne inej cieľovej skupine seniorov.

Podvody zamerané prevažne na seniorov

· núdzový stav zločincov neodrádza – v poslednom období polícia zaznamenala zvýšený počet podvodov páchaných na senioroch,

· páchatelia zneužívajú pandémiu na vylákanie ich úspor. V čase núdzového stavu však ide o obzvlášť závažný zločin, za ktorý hrozí trest odňatia slobody na 10 – 15 rokov! A to už v štádiu prípravy alebo pokusu, nemusí dôjsť ani k jeho dokonaniu,

· polícia si tiež všimla, že aj v bankách sa deje niečo neobvyklé. Niektorí seniori vkladajú vyššie čiastky peňazí na cudzie účty. Polícia sa preto začala o tieto neobvyklé operácie zaujímať a zistila, že ide o podvody na senioroch,

· v podstate ide o známy modus operandi, ktorý pracovne nazývame „Vnuk v núdzi“. Podvodník osloví seniora, vyvolá v ňom pocit, že jeho blízky potrebuje pomoc, a tak od neho vyláka peniaze štandardne na predstieranú operáciu rodinného príslušníka alebo jeho nevyhnutné ošetrenie v nemocnici, za ktoré je potrebné zaplatiť. Dôverčiví seniori tak v snahe pomôcť blízkemu ochotne zaplatia. No nie za skutočný zdravotnícky zákrok, ale na účet podvodníka. Naďalej to skúšajú aj s inými dôvodmi, ako je kúpa bytu, auta a podobne,

· obete kontaktujú s desivou správou – podvodníci počas pandémie zašli ešte ďalej. V čase, keď neustále z médií počúvame, ako na COVID-19 denne zomierajú ľudia, zaútočili na city starších ľudí a túto situáciu využili vo svoj prospech. Aby neboli odhalení, najskôr oslovia osobu zo sociálne slabších občanov, aby na podvod za úplatu poskytli svoj účet v banke. Za úplatu tak ochotne podvodníkom dajú aj svoje prístupové práva k internetbankingu, aj s platobnou kartou.

1. Prípad spočíval v osobnom oslovení neznámym mužom na ulici

Dotyčný požadoval požičanie 10 eur do lekárne s tým, že predsa sa poznajú a sú susedia s príbuznými oslovenej pani. Správal sa milo, bol komunikatívny, neustále ubezpečoval o vrátení peňazí. Pani si po premyslení situácie uvedomila, že je málo pravdepodobné to, čo dotyčný uviedol a po odmietnutí jeho požiadavky odišiel.

Navrhovaný postup, odporúčanie:

· nevyťahovať peniaze/peňaženku pred cudzími,

· nechcieť za každú cenu pomôcť cudzím ľuďom,

· uvážene premyslieť, s kým sa dám do reči,

· nerozvíjať rozhovor, zvážiť pravdivosť požadovaného.

2.Prípad seniora, ktorý naletel podvodníkom na internete

85 ročný klient naletel v decembri 2019 podvodníkom na internete, od ktorých dostal e-mailom správu, že vyhral z facebooku 1.000.000,- dolárov avšak musí zaplatiť poplatok v sume 810 eur. Podvodníci sa vydávali za banku z Francúzska. Z dostupných internetových zdrojov bolo zistené, že sa jedná o tzv. klonovú spoločnosť. Podvodníci od klienta postupne v období december 2019 až február 2020 vylákali jeho celoživotné úspory vo výške 23 300 eur, pod rôznymi zámienkami. Klient posielal peniaze na turecký účet. Nátlak od podvodníkov na klienta sa stupňoval. Klient podal trestné oznámenie. Podvodníci s klientom komunikovali ešte v septembri 2020, keď sa mu podvodník ozval s tým, že mu chce pomôcť aby mu peniaze vyplatili, ale že musí zaplatiť 1000 eur.

Navrhovaný postup, odporúčanie:

· kontaktovať políciu, podať trestné oznámenie,

· prípad zmedializovať najmä za účelom prevencie ostatnej verejnosti.

3. Prípad spočíval v zámienke zmeniť seniorovi účet

Senior býval sám v byte. Na pevnú linku mu volal pán – predstavil sa, že je pracovník banky, bola to presná tá istá banka v ktorej mal senior založený účet a na účte mal 11 000,- € a nahováral seniora pod zámienkou, že existujúci účet už nebude môcť používať a je potrebné si založiť iný, nový účet. Nemusí vôbec prísť na pobočku banky, ponúkol sa on mu to vie založiť aj cez telefón, len potrebuje jeho údaje a tiež prihlasovacie meno a heslo na účet resp. na internet banking. Senior s týmto nesúhlasil a tak mu takzvaný pracovník banky vyvolával tri dni a tri dni a presviedčal, že sa nemusí ničoho báť. Senior sa dal napokon prehovoriť a poskytol mu svoje prihlasovacie údaje. O tomto telefonáte nikomu z rodiny nepovedal a ani sa s ním neporadil. Po nejakom čase ako takzvanému pracovníkovi banky poskytol svoje údaje mu napadlo, že asi neurobil správne a následne kontaktoval políciu a pobočku banky. Senior mal veľké šťastie nakoľko ubehlo iba málo času transakcia z účtu na účet ešte nebola prevedená a polícia s pracovníkmi banky mu pomohli a zabránili v tom aby boli jeho celoživotné úspory prevedené na podvodníkov účet.

Navrhovaný postup, odporúčanie:

· neposielať nikomu svoje prihlasovacie údaje (e-mailom, ani nijako inak), a už vôbec nie prístupové práva k internetbankingu,

· telefonicky, alebo osobne kontaktovať banku, či inú inštitúciu, od ktorej Vám prišiel podozrivý mail, resp. akýkoľvek e-mail, v ktorom od Vás požadujú zaslanie fin. sumy, či zaslanie prihlasovacích údajov, resp. prístupových práv,

· buďte veľmi opatrní k e-mailom od ľudí, ktorých nepoznáte – najmä ak sa pýtajú na odkazy alebo otvárajú súbory (v prípade pochybností zavolajte napr. svojmu rod. príslušníkovi, alebo inej dôveryhodnej osobe),

· e-maily odoslané od subjektov, ktoré síce poznáte, ale ktoré požadujú neobvyklé veci, sú tiež podozrivé – podľa možnosti ich overte telefonicky!

· v súčasnej situácii by ste mali byť opatrní voči všetkým e-mailom, ktoré požadujú kontrolu alebo obnovenie vašich prihlasovacích údajov, aj keď sa zdá, že pochádzajú z dôveryhodného zdroja. Pokúste sa overiť pravosť žiadosti inými prostriedkami, neklikajte na podozrivé odkazy ani neotvárajte žiadne podozrivé prílohy!!!

· dávajte si pozor na nevyžiadané maily, SMS-ky a telefonáty, najmä ak do vás chcú heslá alebo iné citlivé informácie apelujúc na mimoriadnosť situácie,

· hackeri (internetoví podvodníci) vedia, že veľakrát je ľahšie zmanipulovať ľudskú myseľ, ako sa dostať do počítačového systému. Pamätajte na to, že banky ani iné spoločnosti od vás nikdy nebudú žiadať vaše heslo!

Domáca liturgia Veľkonočného trojdnia

Tlačová kancelária KBS prináša tzv. liturgiu domácej cirkvi pre rodiny na veľkonočné trojdnie. Vypracoval ju kňaz Spišskej diecézy, farár a dekan v Kežmarku František Trstenský. K dispozícii je TU.

V úvode autor veriacich povzbudzuje, aby v danej situácii, ak by nebola možná osobná účasť, sledovali liturgické obrady Veľkonočného trojdnia ako aj ďalšie pobožnosti a duchovné aktivity prostredníctvom katolíckej televízie Lux, katolíckeho rádia Lumen. „Iste, mnohé farnosti budú prinášať priame prenosy veľkonočných obradov. Prosíme vás, sledujte ich spôsobom, akoby ste na nich boli osobne prítomní so všetkou zbožnosťou a sústredenosťou,“
LDC2021VN.pdf

Veľkonočné obrady s otcom Arcibiskupom

Výzvou sv. Otca Františka sme pozvaný počas Veľkonočných sviatkov spojiť sa ON – LINE so svojimi biskupmi. Na základe tejto prosby sv. Otca, sme aj mi pozvaný spojiť sa prostredníctvom televízie s našim otcom Arcibiskupom Bernardom Boberom a to: na Zelený štvrtok o 10:00 sv. omša svätenia olejov, o 18.00 sv. omša spomienka Pánovej večere. Vo Veľký piatok o 15:00, Biela sobota o 19:00, Veľkonočná nedeľa o 10:30. Prenos môžete sledovať na www.telke.sk

Podnety ku Dňu počatého dieťaťa

Deň počatého dieťaťa upozorňuje na spoločný počiatok všetkých ľudí – moment počatia. Život každého z nás je jedinečný nepretržitý proces od počatia po smrť. Práve pohľad na naše počatie nám pomáha uvedomiť si, že náš život nie je z nás, je darom.
Je to deň apelu, aby bol ľudský život chránený všetkými prostriedkami už od počatia. Ak zdravie je hodnota, hodná nášho úsilia, o koľko viac samotný život?! V tomto roku je naše slávenie obmedzené. Napriek tomu, môžeme toto slávenie vyniesť na svetlo z tieňa všadeprítomnej Covid-krízy.

Pomôcky pre farskú pastoráciu:

1. Zamyslenie ku Dňu počatého dieťaťa.

2. Duchovná adopcia počatého dieťaťa. Je to 9-mesačný záväzok každodennej krátkej modlitby za bohuznáme počaté dieťa. Každý sa k tomu môže zaviazať kedykoľvek súkromne. Možno tak urobiť aj pri spoločnom slávení. Návrh obradu je TU.
Dávame do pozornosti košickú sv. omšu za život 25.3. o 16:30, pri ktorej môžu vstúpiť do tejto modlitbovej služby. Svätá omša bude vysielaná on-line na: https://www.facebook.com/kosicezazivot

3. Vznikol krátky dokument o pochovávaní potratených detí. Bol vytvorený po štvorročnej skúsenosti s pochovávaním potratených detí do spoločného hrobu v Košiciach. Ponúkame link farníkom, aby boli oboznámení o dôvodoch i možnostiach pochovávania a vedeli správne postupovať, keď to zasiahne ich rodinu. Spontánne potraty sú dnes veľmi časté a mnohí rodičia nevyžiadajú dieťa na pochovanie len preto, že o tom vedia málo alebo nič.

4. Ponúkame veriacim krížovú cestu s pro-life tematikou, prípadne iné modlitby. Nájdete ich napr. TU.

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) ohlásila ďalšiu celoslovenskú zbierku na pomoc regiónu, kde zavítal pápež František. Jej cieľom je podporiť kresťanské komunity a ľudí v núdzi v oblasti Blízkeho východu. Zbierka sa uskutoční na 5. pôstnu nedeľu, ktorá tento rok bude 21. marca 2021. Pre pandémiu, počas ktorej sú v súčasnosti zatvorené chrámy, biskupi pozývajú veriacich, aby zbierku podporili darom na účet Slovenskej katolíckej charity: IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097.

„Naši bratia a sestry v Iraku prešli posledné roky ťažkými skúškami ich viery. Teraz ich prišiel povzbudiť nástupca svätého apoštola Petra. Pre miestnych kresťanov je ďalším znamením, že Cirkev nezabudla na ich trápenia a obete a aj naďalej má záujem o pomoc a podporu, ktorá im umožní žiť v krajine ich predkov a slobodne prežívať svoju vieru. A preto mi dovoľte pozvať všetkých, aby sa pridali k jeho povzbudeniu a prispeli k zbierke, ktorú organizujeme na piatu pôstnu nedeľu. Podporme, každý podľa svojich možností, projekty na podporu prenasledovaných kresťanov, ktoré bude následne realizovať naša charita so svojimi lokálnymi partnermi,“ pozýva predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský.

Návšteva Svätého Otca Františka v Iraku je historicky prvou návštevou pápeža v tejto krajine. Počas svojej apoštolskej cesty sa stretol s predstaviteľmi centrálnej vlády v Bagdade aj regiónu Kurdistan v severnej časti Iraku s cieľom povzbudiť ich v obnove krajiny a nachádzaniu vzájomného rešpektu medzi rôznymi etnickými a náboženskými skupinami, ktoré v Iraku žijú.

Katolícka cirkev z celého sveta podporovala miestnych kresťanov, ktorých hlavne islamizmus tzv. Islamského štátu vyhnal zo svojich domovov. Súčasťou medzinárodnej pomoci pre prenasledovaných kresťanov v Iraku bola aj pomoc zo Slovenska, ktorá mohla byť realizovaná vďaka štedrosti darcov, ktorí podporili zbierky KBS na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom.

„Vďaka slovenským veriacim sa od roku 2015 pomohlo vyše 60-tisíc ľuďom v núdzi v Iraku, Sýrii a v Libanone. Celkovo išlo o 34 projektov za vyše 1,5 milióna eur,“ vraví Hugo Gloss, manažér humanitárnej pomoci Slovenskej katolíckej charity. Dodal, že bližšie informácie o projekte je možné nájsť na stránke utecenci.kbs.sk. Slovenská katolícka charita pomáha v Iraku už od roku 2015. Viac informácii o projektoch nájdete priamo na webe Charity.

On-line sv. omše

Z našej farnosti (farského kostola) budú prenášane sv. omše on-line. Je to príprava na kamerový prenos obradov Veľkej noci. Vyhľadať ich môžete na YouTube kanáli. Do vyhľadávača na YouTube je potrebné zadať: Farnosť Trstené pri Hornáde. Vysielané budú aj piatkové krížové cesty, vždy o 17:00. Zoznam prenášaných omší je v oznamoch. Môžete si ich samozrejme kedykoľvek pozrieť aj zo záznamu.