2017

Odpust v Skároši

V nedeľu 8.10.2017 sa konala odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku Ružencovej Panny Márie, ktorej je náš kostol zasvätený. Svätú omšu celebroval Mgr. Ladislav Radvanský, duchovný otec z farnosti Ličartovce.

Pútnicky zájazd do Lučenca

21. 9. 2017 sa seniori z Trsteného pri Hornáde vybrali tak ako každý rok na pútnický zájazd. Účastníkom zájazdu bol aj náš duchovný otec vdp. Jozef Gamrát. Cieľom bol Lučenec, kde momentálne pôsobí náš bývalý p. farár-páter (ako ho tam volajú) vdp.Vincent Zonták. Privítanie bolo úžasné. Pamätal sa na každú jednú osobu, ktorá vystúpila z autobusa.
Po sv. omši miestni farníci pripravili bohaté pohostenie. V meste sme si pozreli novoobnovenú synagógu a po Korunke B.Milosrdenstva a adorácii sme odchádzali s pocitom úspešného zájazdu domov. Náš duchovný otec pozval pátra Vincenta so svojimi farníkmi na návštevu do Trsteného…

Letný tábor

A je to tu! Tábor, na ktorý sme tak netrpezlivo čakali sa konečne začal. Všetci sme sa naň veľmi tešili a čakali sme na odhalenie tajomstiev, ktoré sa v ňom ukrývali. Téma denného tábora sa nazývala „Cesta za šťastím.“ Ako obvykle tábor v prvý deň sme zahájili svätou omšou vo farskom kostole. Po premiestnení na starú faru sa to všetko začalo. Boli sme slávnostne vyhlásení za malých poslov, ktorí mali za úlohu celý týždeň hľadať posolstvá. Na začiatok sme si zvolili názov tímu, heslo a mali sme aj vlastný erb. Názvy tímov, ktoré sme si zvolili boli Citróniky, Grafiťáci, Tigre a Táborníci. Posilnení Táborovou hymnou sme konečne išli súťažiť. Hneď sme sa museli popasovať s prekážkami, ktoré nám bránili získať posolstvo, ale my sme to zvládli a dostali sme sa k prvým posolstvám. Išli sme ich odniesť do nebeských schránok na Ulicu Zámkovú, Kontajnerovú, Studniansku a Vŕbovú. Lenže schránky boli zničené. Tak sme neváhali postavili sme nové schránky a vložili sme tam posolstvo, aby tak potešovali srdcia okoloidúcich. Bolo to skvelé. Na druhý deň po svätej omši sme sa učili ako sa má správať a zachovať v rôznych situáciách správny posol pomocou hier. Pomocou indícii sme hľadali posolstvá, ktoré boli zakopané v zemi. Viete čo? Našli sme ich a vykopali ich zo zeme. Posolstvo nám priblížilo situáciu ako sa malý Ježiš narodil v Betleheme Panne Márii. Predstavte si aj my sme si urobili vlastné predčasné Vianoce. Chlapci išli nájsť nejakú tú jedličku a dievčatá nachystali štedrovečernú večeru. Zasadli sme za stôl, pomodlili sme sa, rozdelili sme si jabĺčko čo znamenalo, aby sme sa odvážili neustále deliť so svojimi vecami. Mali sme aj oplátku a bobaľky. Po výdatnej večeri sme zatúžili po darčekoch, lenže pod stromčekom sme ich nenašli. Animátori nás povzbudili, aby sme ich išli hľadať. Tak sme šli. To bola radosť keď sme ich našli. Lenže hneď na to prišiel aj sklamanie, keďže boli prázdne. Ale nevzdávali sme sa a hľadali sme ďalej. No lenže každý jeden bol prázdny. Ale tie darčeky nás nasmerovali do starej maštale. A viete čo? Bol tam obrovský DARČEK. Uprostred maštale bol malý Ježiš a nad ním bdeli Panna Mária a Jozef. Vysvetlilo sa nám, že pre nás najväčším šťastím bol Ježiš, ktorého porodila Panna Mária. Spoločne sme poďakovali Bohu za najväčšie šťastie. Po návrate na starú faru nás tam čakala pani poštárka s listom, v ktorom nás prosili, aby sme našli posolstvá, ktoré sa stratili. My sme súhlasili a indícia nás naviedla na Mariánsku horu v Levoči. Tak sme sa pripravili a na druhý deň nás autobus zaviezol do Levoče. Museli sme zdolať obrovský kopec. Po svätej omši sme našli zatúlané posolstvá, ktoré nás nasmerovali k Prešovskej Kalvárii. Vykonali sme si krížovú cestu, ktorú sme obetovali za všetky deti, ktoré sa nemajú dobre a naše rodiny. Hore na Kalvárii bolo niečo neobyčajné. Pod krížom stál nápis „ŠŤASTIE!“ Vysvetlili nám, že aj ukrižovaný Ježiš je pre nás šťastie, kde svojou smrťou a vzkriesením nám otvoril nebo. Čakal nás tam olovrant zaslúžený Hot-dog. Vrátili sme sa zdraví a hlavne unavení, ale plní zážitkov. V štvrtok po svätej omši sme na zhotovené kríže napísali svoje túžby, radosti, ťažkosti, chvály a vďaky Bohu, ktoré sme prinášali v sprievode na piatkovej svätej omši. Opäť pomocou indícii sme našli posolstvá, ktoré nám priblížilo situáciu vzkrieseného Krista. Podobne ako apoštoli sa vybrali hľadať Ježiša k hrobu tak aj my. Lenže aj tu bol hrob prázdny. Pochopili sme, že vzkriesený Ježiš je pre nás šťastím, pretože zvíťazil nad večnou smrťou, nad hriechom. A aby sme oslávili vzkrieseného Ježiša v piatok bol vyhlásený po svätej omši maškarný ples. Mali sme sa obliecť do roly nejakého svätca a mal nás skrášľovať nejaký symbol. To boli, ale krásne masky. Boli tam sväté Matky Terezy, svätí Ondrejovia, svätí Jozefovia, svätý Vendelín, sväté Anny, sväté Panny Márie a mnohí svätí a sväté. Na konci maškarného plesu sme mali vyhodnotenie a získali sme krásne ceny. Pozreli sme si rozprávku a išli sme spať. Lenže animátorovi Rasťovi zazvonil telefón, v ktorom mu povedali, že je potrebné ísť nájsť posledné posolstvo. Teraz neskoro večer? Ale neváhali sme hneď sme zvali baterky a išli sme na vec. Našli sme ich a dali sme ich dohromady. Išli sme sa vyspať. Ráno po rozcvičke a výdatných raňajkách sme sa rozlúčili a po požehnaní nášho duchovného otca Jozefa Gamráta sme sa rozišli domov plní zážitkov a skvelých dní strávených so skvelými deťmi a priateľmi. Už teraz sa tešíme na budúci rok.

Účastníci tábora

Putovná socha Fatimskej Panny Márie

Pri príležitosti 100. výročia zjavenia Panny Márie vo Fatime sme s radosťou privítali putovnú sochu Fatimskej Panny Márie v našej farnosti.
V sobotu 22.07.2017 bola socha vystavená vo farskom kostole v Trstenom pri Hornáde, v nedeľu 23.07.2017 v kostole v Skároši.
Po sv. omši bola možnosť pobudnúť v tichých vlastných modlitbách pred sochou. K Panne Márii so svojimi modlitbami, žalosťami, prosbami a so všetkými bolesťami a radosťami prichádzali mladší aj starší, v krojoch aj v typickom odeve (foto v galérii). Popoludní sme sa s naším duchovným otcom spolu modlili slávnostný ruženec a Večeradlo.

Panna Mária Fatimská, Kráľovná posvätného ruženca, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame!

1. sv. prijímanie Skároš

28.05.2017 V Skároši prijalo 1. sv. prijímanie 6 našich detí. Foto z výzdoby kostola aj prvoprijímajúcich detí je pod článkom.

Narodeniny otca Jaroslava

Pri príležitosti okrúhleho životného jubilea P. ThDr. Jaroslava Jašša CM PhD., provinciála Slovenskej provincie vincentínov, nášho rodáka, sa konala slávnostná sv. omša v našom kostole v Skároši. Fotografie zo sv. omše si môžete pozrieť pod článkom.

Veľkonočná výzdoba v Skároši

16.04.2017 Veľkonočná výzdoba v kostole v Skároši.

Jasličková pobožnosť

V pondelok 26.12.2016 sa v Trstenom pri Hornáde konala jasličková pobožnosť. Účinkovali v nej žiaci základnej školy, študenti, dospelí aj cirkevný zbor. Foto je pod článkom.