2013

Dobrá novina

25. a 26. decembra 2013 chodili po našej farnosti koledníci Dobrej noviny. Na fotkách sú naši mladí koledníci zo Skároša.

Mikuláš

V piatok 6.decembra 2013 zavítal do našich kostolov Mikuláš. Doniesol so sebou okrem balíčkov pre deti aj čerta. Foto je zo Skároša.

Októbrová púť

Dňa 10. októbra 2013 sa uskutočnila púť do Levoče a Vyšnej Šebastovej.

Odpust v Skároši

V nedeľu 6.10.2013 bola odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku Ružencovej Panny Márie, ktorej je náš kostol zasvätený. Svätú omšu celebroval ThLic. František Katriňák, duchovný otec z farnosti Čaňa.

Staré fotografie

Zopár starých zachovalých čiernobielych fotografií.

Výzdoby našich kostolov

Fotografie s výzdobami našich kostolov pri rôznych príležitostiach.

Fotky z rozlúčkových omší

Fotky z rozlúčkových omší s PaedDr. Petrom Vojtkom z 30.06.2013 zo Skároša a z Trsteného pri Hornáde.