Galéria

Farská púť do Medjugorja (26.5.-1.6.2019)

Mnohí z nás o tom snívali už dlho, veľa sa hovorilo, plánovalo a nakoniec sa predstavy premenili do reálnej podoby. V jednu krásnu slnečnú nedeľu, 26.5.2019, sa začal písať príbeh farskej púte do Medjugorja. Všetko sa to začalo balením kufrov, nasledovala rozlúčka s najbližšími a pred nami bola 1200 kilometrová cesta. Možno pre niekoho dlhá, no pre nás vytúžená. Prečo? Veľmi dobre sme vedeli, čo nás na jej konci čaká. Do nášho cieľa sme prišli v pondelok v doobedňajších hodinách. V penzióne nás už očakával vysmiaty a veľmi dobre naladený pán domáci, ktorý nám svojím spevom spríjemňoval každé raňajky a večere. Po ubytovaní sme s o. Jozefom absolvovali úvodnú prehliadku Medjugorja. V utorok bola pred nami jedna z prvých výziev. Absolvovali sme výstup spojenú s modlitbou sv. ruženca na horu Podbrdo-miesto prvého zjavenia Panny Márie vizionárom. Neodradil nás ani dážď, veď povinnou výbavou každého počas týždňa bol pršiplášť. V stredu sme sa vybrali na návštevu komunity Cenacolo. Po úprimnej a veľmi otvorenej prednáške chlapcov sme ich obdarovali niečím, čo im pripomína Slovensko – horálkami. Sme si istí, že ich tento darček potešil…ich úsmev hovoril za nich. O pár krokov ďalej od Cenacola sme sa presunuli do Oázy pokoja. Následne nám počasie na oblohe hovorilo jasne: „Neprší, poberte sa na Križevac.“ A tak sme aj urobili. Počas výstupu sme sa pomodlili pri jednotlivých zastaveniach krížovú cestu, no a ani sme sa nenazdali, boli sme už na vrchole pri krásnom bielom kríži, na ktorý sme mali počas celého týždňa dole z dediny výhľad. Vo štvrtok nás privítal u seba doma so svojou manželkou Goran, ktorý vydal nádherné svedectvo o svojom živote. Všetci sme počúvali s otvorenými ústami, so slzami v očiach, no hlavne s veľkou bázňou. O jedenástej sme v kaplnke mali slovenskú omšu aj s pútnikmi z iných krajov Slovenska. Poobede nás svojou prednáškou obohatila Terka, ktorá žije v Medjugorji už viac ako 15 rokov. Nesmieme zabudnúť ani na tradičný večerný program v Medjugorji, na ktorý sme prichádzali vždy o piatej. Začínal modlitbou 2 ružencov, nasledovala svätá omša, po nej ďalší ruženec a nakoniec modlitba pri Sviatosti Oltárnej. A ani sme sa nenazdali, prišiel piatok a čas prežiť posledné chvíle v tejto krásnej zemi. Rýchlo sa zbaliť, urobiť spoločnú fotku, dokúpiť posledné darčeky a ísť poďakovať sa Pánu Ježišovi a Jeho Matke za dar, ktorý nám dali, a to možnosť prísť na toto miesto, zažiť chvíle plné milosti a byť tak bližšie pri nich. A opäť nás čakala nekrátka cesta. Tá však zbehla veľmi rýchlo. Všetci z nás sa tešili už len na jedno. Rozpovedať našim najbližším, čo krásne sme zažili. Na záver už len jedno. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí túto púť pripravovali, všetkým, ktorí sa na ňu vybrali a rovnako aj všetkým, ktorí na nás z domu mysleli. O rok dovidenia v Medjugorji.

MIKE 2019

Dňa 25.5.2019 sme sa spolu s miništrantmi z obce Skároš, Ždaňa, Čaňa a Haniska zúčastnili na arcidiecéznom stretnutí miništrantov košickej arcidiecézy v Prešove. Po príchode na miesto nasledovala registrácia zúčastnených a po tom hurá do Farského kostola Kráľovnej pokoja kde svätú celebroval otec biskup Marek Forgáč. Kázeň otca biskupa bola ako vždy veľmi dojímavá a nie jedno srdce naplnila pokojom. Priebeh svätej omše nám spríjemňoval aj miestny spevácky zbor ktorý mal úžasné vokálne zastúpenie. Po svätej omši sme sa mali možnosť opýtať biskupa na otázky ktoré nás zaujímali, a ten nám vždy s ochotou odpovedal. Po menšej „spovedi“ otca biskupa sme sa presunuli na farský dvor kde pre nás boli pripravené zaujímavé aktivity, a aj ukážka výzbroje ozbrojených síl SR. O hlade ani o smäde sme neostali, podával sa chutný guľáš. Samozrejme bola tu aj možnosť zakúpiť si suvenír v podobe trička za symbolickú cenu ktorú aj väčšina využila. Tričko okrem iného zdobil nápis „I´m minister“ (Ja som miništrant). Ďakujeme ADSM za úžasne prežitý deň, za mnoho aktivít a dokonca aj tombolu. Rovnaká vďaka patrí aj Otcovi Jozefovi a pánovi kaplánovi z Čane.

Farská krížová cesta

Na Veľký piatok sa v Skároši prvýkrát konala pobožnosť krížovej cesty v sprievode od kostola po cintorín. Ďakujeme veriacim za hojnú účasť. Foto z akcie je pod článkom.

Sviatok sv. Jozefa

Dnes, na sviatok sv. Jozefa, sme pri sv. omši gratulovali nášmu duchovnému otcovi, ktorý nesie jeho meno. Foto je zo Skároša.

Duchovný otec, prajeme Vám, aby Vás Pán Boh obdaril svojím požehnaním, dobrým zdravím, radosťou a pokojom.
Veriaci z farnosti.

Návšteva Žakoviec

Zážitkov a skúseností nie je nikdy dosť. Aj preto sme sa v prázdninový utorok vybrali s našimi birmovancami na výjazd do Žakoviec, aby sme navštívili a spoznali veľkolepé dielo otca Mariána Kuffu. Po fajn rannej ceste, ktorú nám spríjemnili dievčatá nácvikom piesni na svätú omšu, sme sa dostali do nášho cieľa. Hoci to na začiatku dňa vyzeralo s počasím veľmi hmlisto, Žakovce nás privítali s jasnou oblohou a krásnym výhľadom na Tatry. Už hneď pri vchode do areálu nás očakával sprievodca Fero, známy pod prezývkou farárova sekretárka, ktorý s nami trávil celý deň. Zaviedol nás do miestnej kaplnky, kde sme mali svätú omšu. Po nej nasledoval príhovor Fera, ktorý nám predstavil fungovanie inštitútu. Ochotne tiež odpovedal na všetky otázky. A tu zrazu, počas Ferovho príhovoru, sa vo dverách zjavil otec Marián, ktorý sa následne ujal slova. Kto aspoň trochu pozná otca Mariána určite vie, čo nasledovalo. Otec Marián rozprával a my sme hltali každé slovo. Jeho príhovor bol skvelý, povzbudivý a určite si z neho každý niečo odniesol. Následne sme sa presunuli do jedálne, kde nás čakal luxusný obed. Poobede nám Fero urobil exkurziu po areáli, ktorý je naozaj veľký. Videli sme hospodárske budovy, záhrady, techniku, zvieratá, novú kaplnku…Poslednou čerešničkou bola jazda na koňoch. Tí najodvážnejší neváhali a využili túto možnosť. Na záver sme sa s Ferom rozlúčili, poďakovali a pobrali na cestu. Po ceste domov sme si urobili prestávku aj v historickej Levoči. Obohatení krásnymi chvíľami sme sa v podvečer vrátili domov. Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšiu spoločnú akciu.

Spomienky na púte do Ríma

Pred piatimi rokmi veriaci z našej farnosti navštivili Rím a mohli obdivovať jeho pamätihodnosti. Navštívili Vatikán a z kupoly Chrámu sv. Petra mohli obdivovať aj Vatikánske záhrady.

Štvrťstoročie predtým, v máji 1990, iná skupina našich veriacich tiež navštívila Rím, a bola priamo vo Vatikánskych záhradách na audiencii u vtedajšieho pápeža Jána Pavla II, ktorý práve oslavoval 70-tku. Skupinu viedol náš vtedajší duchovný otec, dnes už nebohý páter Vincent Zonták so svojím bratom Stanislavom.

Ochotníci – Zhŕňajova nevesta

Našu farnosť navštívilo ochotnícke divadlo Ochotníci z Prešova. V Trstenom a v Skároši predviedli svoje umenie hrou Zhŕňajova nevesta. Ďakujeme im za príjemne strávené popoludnie. Foto pod článkom je z vystúpenia v Skároši.