Archívy autora: Schmgi

Výlet do Tatier – dokončiť nedokončené.

22. augusta pozývam všetkých na farský výstup na Kriváň. Odchádzať sa bude v sobotu ráno po sv. omši, ktorá bude vo farskom kostole o 5:30. Na tento výlet je potrebné sa prihlásiť cez tento formulár. Výletu sa môže zúčastniť každý, kto v priebehu dvoch týždňov pred výletom nebol v zahraničí v rizikovej oblasti resp. má negatívny test na COVID-19. Negatívny test nemusia mať tí, ktorí neboli v rizikových oblastiach. Poistenie do hôr si zabezpečuje každý sám. Deti a mladiství môžu ísť na výlet iba so súhlasom rodičov, v sprievode dospelého.

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi – Oltáriky

Pri príležitosti sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi sa v nedeľu 14.06.2020 v Skároši konala slávnostná eucharistická procesia. Deti na znak svojej úcty a lásky k Bohu rozsypávali na cestu lupene kvetov a veriaci zhromaždení v procesii spievali náboženské piesne. Pri štyroch oltárikoch, symbolizujúcich štyri svetové strany, sme sa zastavili a pomodlili.

Letný tábor 2020

Aj tento rok sa uskutoční letný denný detský tábor farnosti Trstené pri Hornáde. Tábor sa uskutoční v termíne 13. až 17. júl 2020, v priestoroch starej fary. Prihlášku na letný detský tábor nájdete v sakristii kostolov, alebo si ju môžete stiahnuť tu (Word), resp. tu (.pdf). Vytlačenú a podpísanú je potrebné vrátiť do konca júna 2020. V prihláške je uvedené, ako a za akých podmienok bude prebiehať tábor v čase pandémie koronavírusu.

Karol Wojtyla – 100. výročie narodenia

Karol Wojtyla bude v pondelok 18. mája sláviť 100. narodeniny. Radi by sme to spolu s Vami patrične oslávili. Pripájame sa k nápadu Misijnej školy Karola Wojtylu zjednotiť v modlitbe Novény (deviatnika) všetkých priateľov a blízkych, ktorí za tých pár rôčkov prešli našimi najrôznejšími formačnými programami. Zostavili sme preto texty novény, ktorú pripravili kňazi a laici zo Spoločenstva Karola Wojtylu.

Počas deviatich dní budeme uvažovať a prosiť za deväť rôznych oblastí, ktoré sv. Jánovi Pavlovi II. ležali na srdci. Touto duchovnou kyticou modlitieb mu chceme spoločne prichystať darček. Na záver odporúčame podľa možností pridať modlitbu sv. ruženca alebo nejakú jeho časť.

Začneme v sobotu 9. mája a novéna potrvá do 17. mája. Budeme radi, keď nám dáte vedieť, že ste sa k modlitbe deviatnika pridali.

Ako osláviť samotný sviatok? Tu ponúkame niekoľko tipov:

– zúčastniť sa slávenia Eucharistie
– zorganizovať vo farnosti adoráciu – to nás vo farnosti čaká
– napiecť koláč a podeliť sa s ním s niekým blízkym (napr. s niektorou rodinou z nášho spoločenstva)
– pozvať pri príležitosti narodenín K.W. niekoho na KaWe
– urobiť si rodinnú oslavu s príbehmi zo života JP2
– pozdieľať rodine alebo priateľom čo pre mňa osobne znamená osoba JP2
– pomodliť sa spoločne
– nájsť spôsob ako v tento deň vybudovať communio personarum
– pozrieť si film o sv. Jánovi Pavlovi II
– prečítať si niektorý z jeho dokumentov

NOVENA k 100. narodeninam Karola Wojtylu

Bratislavské Hanusove dni ONLINE 24.-26. apríl 2020

Dávame do pozornosti špeciálne vydanie nášho kultúrno-akademického festivalu Bratislavské Hanusove dni ONLINE, ktoré sa uskutoční už tento víkend 24. – 26. apríla 2020.

Práve v čase krízy chceme priniesť do verejného priestoru rozumný kresťanský hlas.

Ide o víkend plný diskusií a prednášok na témy týkajúce sa Cirkvi, politiky, ekonomiky, výchovy či teológie a psychológie. Hlavnými hosťami budú pražský kardinál Dominik Duka, svetoznámy teológ Scott Hahn či singapurský podnikateľ Lawrence Chong, ktorý sa venuje ekonomike spoločenstva inšpirovanej Chiarou Lubichovou.

Okrem nich sa diváci môžu tešiť na ďalších kvalitných rečníkov zo Slovenska i zahraničia ako napríklad Rod Dreher, Mark Regnerus, Gabriele Kuby, Max Kašparu alebo biskup František Rábek, Peter Soroka, Marcel Gajdoš, Sima Martausová, Peter Janku …

Tlačovú správu o festivale nájdete aj na TK KBS, a na našej stránke nájdete
kompletný program festivalu.
Festivalové podujatia bude možné sledovať cez web stránku www.bhd.sk.

Taktiež do ponuky dávam Liturgiu domácej cirkvi. Aj takto sa dá duchovne prežiť nedeľu.

Veľká noc bez účasti veriacich

V rámci prevencie pred koronavírusom sme cez Veľkú noc tento rok kostol navštíviť nemohli.
Boží hrob bol ale vyzdobený ako po iné roky.

Krížovej cesty sa zúčastnili s duchovým otcom len miništranti, kurátori a kantor.

Veľkonočné jedlá kňaz požehnal iba na vopred určených miestach v obci bez účastí veriacich.

Liturgia domácej cirkvi na Veľkonočné trojdnie 2020

Drahí bratia a sestry,
na Slovensku sa v tomto roku nebudú sláviť veľkonočné obrady verejným spôsobom. Preto všetkých veriacich povzbudzujeme sledovať liturgické obrady veľkonočného trojdnia ako aj ďalšie pobožnosti a duchovné aktivity prostredníctvom katolíckej televízie Lux, katolíckeho rádia Lumen, alebo rôznych farských a internetových prenosov. Prosíme vás, sledujte ich spôsobom, akoby ste na nich boli osobne prítomní so všetkou zbožnosťou a sústredenosťou. Zároveň vám predkladáme texty domácej liturgie. Jej cieľom je napomôcť zbožnému prežitiu tohtoročných veľkonočných sviatkov v našich domácnostiach. Môže sa ich pomodliť rodina, ale aj jednotlivec. Pošlite tieto texty aj vašim susedom a známym. Vyprosujeme Vám pokoj zmŕtvychvstalého Krista.

Trojdnie – verzia pre mobilné telefóny

VEĽKONOČNÉ TROJDNIE DOMA

VEĽKONOČNÉ TROJDNIE DOMA – prílohy

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI NA VEĽKONOČNÉ TROJDNIE

Výzva sv. otca

Určite ste zaregistrovali výzvu sv. Otca zjednotiť sa spolu s ním v modlitbe Otče náš 25. marca napoludnie pri modlitbe Anjel Pána.
Svätý Otec nás prosí o podobné duchovné zjednotenie v piatok 27. marca 2020 večer o 18.00 hod., keď po spoločnej modlitbe, počúvaní Božieho Slova a adorácii, udelí mimoriadne požehnanie Urbi et Orbi. Pripájam vám aj list predsedov COMECE a CCEE, ktorým nás aj oni pozývajú pripojiť sa k spomínanej výzve Svätého Otca.

Modlitba ktorou sa zjednostíme pri modlitbe so sv. Otcom v piatok o 18:00

Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný,
ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet
ako lekára duší a tiel,
pohliadni na svoje deti,
ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie
v mnohých oblastiach Európy a sveta
obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu;
osloboď nás od choroby a strachu.
Uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných,
daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom.
Posilňuj a odmeň našich lekárov,
sestry a dobrovoľníkov,
daj večný život zomrelým.
Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky,
ale vysloboď nás od každého zla.
O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým
žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.

Svätá Mária, Uzdravenie nemocných a Matka nádeje, oroduj za nás!

Modlitby matiek

Vzhľadom k dnešnej situácii, keď sa nemôžeme stretávať na modlitbách verejne, Vás všetkých pozývame spojiť sa v modlitbe. Dopredu pripravené marcové trojdnie sa uskutoční tak, že sa spoločne zjednotíme v modlitbách, každý doma so svojou rodinou. Kto má záujem sa modliť, pripravené materiály sú tu. Môžete sa modliť spolu v rodinách s úmyslom za odvrátenie epidémie, za obrátenie hriešnikov a ľudí, ktorí ešte nestretli Pána Boha.