Archívy autora: Schmgi

1. mája 2019

1. mája 2019

Farská krížová cesta

Na Veľký piatok sa v Skároši prvýkrát konala pobožnosť krížovej cesty v sprievode od kostola po cintorín. Ďakujeme veriacim za hojnú účasť. Foto z akcie je pod článkom.

Sviatok sv. Jozefa

Dnes, na sviatok sv. Jozefa, sme pri sv. omši gratulovali nášmu duchovnému otcovi, ktorý nesie jeho meno. Foto je zo Skároša.

Duchovný otec, prajeme Vám, aby Vás Pán Boh obdaril svojím požehnaním, dobrým zdravím, radosťou a pokojom.
Veriaci z farnosti.

Návšteva Žakoviec

Zážitkov a skúseností nie je nikdy dosť. Aj preto sme sa v prázdninový utorok vybrali s našimi birmovancami na výjazd do Žakoviec, aby sme navštívili a spoznali veľkolepé dielo otca Mariána Kuffu. Po fajn rannej ceste, ktorú nám spríjemnili dievčatá nácvikom piesni na svätú omšu, sme sa dostali do nášho cieľa. Hoci to na začiatku dňa vyzeralo s počasím veľmi hmlisto, Žakovce nás privítali s jasnou oblohou a krásnym výhľadom na Tatry. Už hneď pri vchode do areálu nás očakával sprievodca Fero, známy pod prezývkou farárova sekretárka, ktorý s nami trávil celý deň. Zaviedol nás do miestnej kaplnky, kde sme mali svätú omšu. Po nej nasledoval príhovor Fera, ktorý nám predstavil fungovanie inštitútu. Ochotne tiež odpovedal na všetky otázky. A tu zrazu, počas Ferovho príhovoru, sa vo dverách zjavil otec Marián, ktorý sa následne ujal slova. Kto aspoň trochu pozná otca Mariána určite vie, čo nasledovalo. Otec Marián rozprával a my sme hltali každé slovo. Jeho príhovor bol skvelý, povzbudivý a určite si z neho každý niečo odniesol. Následne sme sa presunuli do jedálne, kde nás čakal luxusný obed. Poobede nám Fero urobil exkurziu po areáli, ktorý je naozaj veľký. Videli sme hospodárske budovy, záhrady, techniku, zvieratá, novú kaplnku…Poslednou čerešničkou bola jazda na koňoch. Tí najodvážnejší neváhali a využili túto možnosť. Na záver sme sa s Ferom rozlúčili, poďakovali a pobrali na cestu. Po ceste domov sme si urobili prestávku aj v historickej Levoči. Obohatení krásnymi chvíľami sme sa v podvečer vrátili domov. Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšiu spoločnú akciu.

Spomienky na púte do Ríma

Pred piatimi rokmi veriaci z našej farnosti navštivili Rím a mohli obdivovať jeho pamätihodnosti. Navštívili Vatikán a z kupoly Chrámu sv. Petra mohli obdivovať aj Vatikánske záhrady.

Štvrťstoročie predtým, v máji 1990, iná skupina našich veriacich tiež navštívila Rím, a bola priamo vo Vatikánskych záhradách na audiencii u vtedajšieho pápeža Jána Pavla II, ktorý práve oslavoval 70-tku. Skupinu viedol náš vtedajší duchovný otec, dnes už nebohý páter Vincent Zonták so svojím bratom Stanislavom.

Ochotníci – Zhŕňajova nevesta

Našu farnosť navštívilo ochotnícke divadlo Ochotníci z Prešova. V Trstenom a v Skároši predviedli svoje umenie hrou Zhŕňajova nevesta. Ďakujeme im za príjemne strávené popoludnie. Foto pod článkom je z vystúpenia v Skároši.

Nová kostolná rada v Skároši

V decembri prebehli voľby kurátorov vo filiálke Skároš. Dnes 10.02.2019 sa oficiálne členmi kostolnej rady v Skároši stali Martin Kundrák, Jozef Mikula a Marek Ruščák. Svoj sľub následne potvrdili podpisom. Foto zo sľubu je pod článkom.

Kňazské rekolekcie

Vo štvrtok 7.2. sa v našej farnosti uskutočnili kňazské rekolekcie za účasti kňazov nášho dekanátu. Foto zo sv. omše je pod článkom.