Archívy autora: Schmgi

Návšteva pápeža Františka 14.9.2021 Košice – aktualizácia

Záchytné parkoviská – LUNIK IX.
Záchytné parkoviská- Lokomotiva
Mapa uzávierok – Lokomotiva

Objednávkový formulár balička pútnika a spomienkových predmetov vo formáte docx (Word)
Kliknutím na odkaz sa formulár nezobrazí ale stiahne. Je ho potrebné otvoriť vo worde a potom vyplnený zaslať na zadanú adresu, ktorá je priamo v dokumente.

Podrobné informacie o návšteve vo formáte pdf s aktívnymi odkazmi.

Návšteva pápeža Františka 14.9.2021 Košice

Informácie o návšteve pápeža a jeho programe nájdete na:
Webovej stránke: https://www.navstevapapeza.sk
Facebooku: https://www.facebook.com/stretnipapeza/
Instagrame: https://instagram.com/stretni_papeza
Registrácia dobrovoľníkov a novinárov: https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik

Kontakty:
Infocentrum: kosice@navstevapapeza.sk, infoke@navstevapapeza.sk,
+421 948 246 031, +421 948 246 032 (v čase 9:00 – 16:00 hod.)
Pre dobrovoľníkov: dobrovolnicike@navstevapapeza.sk,
+421 948 246 033 (v čase 9:00 – 16:00 hod.)

Nižšie zobrazený text je vo formáte jpg, kde odkazy funkčné nie su.
PDF súbor s funkčnými odkazmi si môžete pozrieť tu.
Boj proti hladu

Vincentská rodina na Slovensku organizuje 15. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu od 1.6.2021 do 30.4.2022.

V tomto období plánujú navštíviť farnosti našej arcidiecézy a prosiť o spoluprácu a dovolenie predávať v priestore pred kostolom medovníkové srdiečka.

„Veríme, že v duchu svätého Vincenta de Paul, evanjelizátora tých najchudobnejších, budeme môcť aj tento rok zmierňovať hlad, negramotnosť či iné utrpenie ľudí v rámci misijných diel Vincentskej rodiny v Albánsku, na Ukrajine, Haiti, Hondurase, v Rusku i na Slovensku,“ píše páter Miroslav Vaľko z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul.

Viac informácií je možné získať na stránke www.bojpotihladu.sk. Zbierka Boj proti hladu je na Ministerstve vnútra SR registrovaná ako verejná celoslovenská zbiera pod číslom 000-2021-014296.

Kurzy prípravy na manželstvo

Dávame do pozornosti ponuku Kurzu prípravy na manželstvo víkendovou formou v dňoch 10. – 12. septembra 2021 s ubytovaním v penzióne Augustineum v Bardejovských kúpeľoch. Bližšie informácie a prihlasovanie na našej stránke www.rodinake.sk – sekcia „čo robíme – kurzy prípravy na manželstvo“. Taktiež plánujeme kurzy v Košiciach dennou formou (9 večerov vždy raz v týždni – od 6.9.) aj víkendovou formou bez ubytovania v Košiciach (17. – 19. september 2021).

Ponúkame taktiež mimoriadny online kurz pre tých, ktorí prípravu na manželstvo potrebujú súrne a nemajú možnosť sa jej zúčastniť vo svojich farnostiach „plnohodnotnou“ formou. Počas troch večerov (18:00 – 21:00) budú manželskými pármi online formou prednesené tieto témy

20.7. – Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého manželstva + Rozdielnosť a doplnkovosť muža a ženy

28.7. – Manželské láska + Komunikácia v manželstve a riešenie konfliktov

3.8. – Zodpovedné rodičovstvo, metódy PPR + Príprava na rodičovstvo a výchovu detí

S predpokladom, že o zvyšné témy sa postarajú kňazi vo farnostiach snúbencov.

Prihlásenie na túto formu kurzu prosím emailom alebo telefonicky. (Kontakt na stránke www.rodinake.sk)

Hnutie kresťanských rodín na Slovensku organizuje program prípravy na manželstvo v termíne 17. – 19. september 2021 v Spišskej Novej Vsi – tzv. Ohne stretnutia snúbencov. Informácie a prihlasovanie na stránke www.rodinake.sk/jesenny-kurz-pripravy-na-manzelstvo-od-hkr

Jún bohatý na milosti

Tak ako každý mesiac, aj tento sa začal v duchu prvopiatkovej nočnej adorácie, pri ktorej si môžeme vyprosiť veľa milostí, tak ako sa uvádza v knihe In sinu Jesu – V tichosti pred Pánom:
„Nie je to maličkosť, keď moje úbohé ľudské stvorenie dá uprostred noci prednosť mojej eucharistickej láske pred hodinou spánku. Až v nebi spoznáš hodnotu takto strávenej hodiny. Prichádzaj preto ku mne. Navštevuj ma a zotrvávaj so mnou v noci a ja budem pracovať pre teba, s tebou a skrze teba počas dňa. V nočnej adorácii odo mňa získaš to, čo odo mňa nie je možné získať žiadnym iným spôsobom – najmä vyslobodenie duší z vplyvu a útlaku moci temnôt. Viac duší je zachránených a oslobodených v nočnej adorácii než akoukoľvek inou formou modlitby: toto je modlitba, ktorá ťa najužšie zjednocuje s mojimi vlastnými nocami, ktoré som celé strávil v modlitbe počas svojho života na zemi.
Prichádzaj preto ku mne v noci a okúsiš moju moc a prítomnosť po tvojom boku počas dňa. Žiadaj ma o čokoľvek, keď ku mne budeš v noci prichádzať a na úsvite dňa poznáš moju milosrdnú pomoc. Mám zvláštne zaľúbenie v tých, ktorých povolávam, aby so mnou bdeli v nočnom čase. Modlitba klaňania sa v noci má moc a účinnosť modlitby spojenej s pôstom, ktorú som odporúčal svojim apoštolom ako spôsob vyháňania démonov z mučených a utláčaných duší. Preto sa démoni nočnej adorácie boja a nenávidia ju, zatiaľ čo anjeli sa z nej radujú a vkladajú sa do služieb duší, ktoré po nej túžia.“
19.6.2021 sme navštívili pútnické miesto na hore Budkov. Prešli sme krížovou cestou, ktorá mala zastavenia po celej ceste až na horu, kde je miesto pre modlitby pútnikov. Dominantou tohto miesta je kríž z kameňa, ktorý sa týči na kraji kameňolomu a tak ako obrovská socha Panny Márie, ktorá má tiež svoje miesto na hore, hľadí na celý kraj pod horou a požehnáva ho. Zvláštnosťou boli aj kamenné kaplnky, v ktorých sú umiestnené relikvie svätých. Medzi nimi sme našli relikviu Joachima a Anny, čo oslovilo asi najviac našich pútnikov. Vedľa nej sa nachádzala tzv. „kaplnka pre teba“, pretože každý z nás je pozvaný byť svätým.
V tomto mesiaci prebiehali aj iné udalosti, ako trojdnie Modlitieb matiek, štvrtkové adorácie za kňazov, celodenná diecézna adorácia na sviatok sv. Petra a Pavla a odovzdanie piatich kaplniek Matky Božej od Schonstattského hnutia.
Pevne veríme, že každý z nás sa zúčastnil aspoň jednej udalosti, ktorá mu priniesla duchovné osvieženie a povzbudenie.

L.C.

Schönstattské hnutie – odovzdanie kaplniek

Na sviatok Petra a Pavla sa pri tradičnej slávnosti týchto apoštolov uskutočnilo aj slávnostné požehnanie putovných kaplniek Matky Božej a odovzdanie kaplniek vedúcim skupín vo farnosti. V Skároši vznikla jedna skupina s 10 členmi a v Trstenom vznikli štyri skupiny dokopy so 44 členmi, ktorí budú počas jedného roka prijímať putovné kaplnky do svojich domovov.

Slávnosti vo farnosti

Na prelome mesiacov máj a jún sme mali v našej farnosti viacero slávností. Medzi ne patrila slávnosť prvého sv. prijímania našich tretiakov, slávnosť Božieho tela – oltáriky, prvý piatok spojený s celonočnou adoráciou a prednáška pátra Romualda zo Schönstattského hnutia, kde nám porozprával o jeho apoštoláte a putovnej Matke Božej. Foto je pod článkom.