Schönstattské hnutie – odovzdanie kaplniek

Na sviatok Petra a Pavla sa pri tradičnej slávnosti týchto apoštolov uskutočnilo aj slávnostné požehnanie putovných kaplniek Matky Božej a odovzdanie kaplniek vedúcim skupín vo farnosti. V Skároši vznikla jedna skupina s 10 členmi a v Trstenom vznikli štyri skupiny dokopy so 44 členmi, ktorí budú počas jedného roka prijímať putovné kaplnky do svojich domovov.

Navštívené: 183x