Celonočná adorácia pred sviatkom Božieho milosrdenstva

Vo farskom kostole sv. Anny bude k poklone vyložená sviatosť oltárna od soboty večera 18:00 do nedeľnej sv. omše, ktorá bude o 10:30 hod.. Zapísať sa na adoráciu môžete vo štvrtok počas modlitieb za kňazov v kostole, alebo u pani Moniky Semanovej na tel. čísle 0915315160. Celonočná adorácia bude aj v Skároši od soboty 19:00 do nedeľnej sv. omše o 9:00 hod. Záujemci nech sa informujú u členov spoločenstva matiek.

Zvonenie zvonov v Nedeľu Božieho milosrdenstva 11.04.2021
V nedeľu 11. apríla 2021 napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie.

V tento deň slávi Katolícka cirkev Nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorá završuje Veľkonočnú oktávu a zdôrazňuje tajomstvo Božieho milosrdenstva. To sa naplno prejavilo Kristovým utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním. Práve túto nedeľu biskupi vybrali, aby prosili o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých.

„Dohodli sme sa so všetkými otcami biskupmi, že v tento deň zvonením zvonov vo farnostiach jednotlivých diecéz pozveme veriacich k spoločnej modlitbe za všetky obete pandémie. Budeme prosiť za viac než 10 000 ľudí, ktorí podľahli ochoreniu Covid-19, ale aj za všetkých, čo zomreli v dôsledku situácie, ktorú pandémia spôsobila, a tiež za ich blízkych a pozostalých,“ povedal pre TK KBS predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský.

Navštívené: 304x