Nazaret mojím domovom – duchovná obnova pre rodiny.

Chceli by sme vás pozvať zapojiť sa do 40 dňovej duchovnej obnovy i k tomu, aby ste túto iniciatívu šírili aj medzi ostatnými rodinami ale aj kňazmi či rehoľníkmi. Táto obnova sa bude konať na mnohých miestach v Poľsku. Zrodila sa v srdci kňaza o. Dominika Chmielewského.

V čom spočíva jadro duchovnej obnovy? Prečo 40 dní? Kedy sa začne a dokedy potrvá?
Začne už o pár dní – presne 25.decembra a potrvá do 2. februára.
Je to presne 40 dní počas ktorých sa Mária, spolu so svojim domom po pôrode očisťovala podľa židovského zákona a 2. februára obetovala spolu so sv. Jozefom Ježiša Bohu v chráme.

Počas 40. dní chceme aj my očistiť a zároveň zasvätiť naše manželstvá, rodiny, povolania Najsv. Trojici skrze Sv. Rodinu. Ako je možné sa zapojiť do tejto obnovy, čo je potrebné urobiť? Nie je toho až tak veľa, no iste to bude mať svoju silu:-)
Bolo by veľmi vhodné, aby sa duch. obnovy zúčastnila celá rodina, ak to bude pravda možné…

Pozývame vás, každý deň od 25.12. – 2.2:
1. Pomodliť sa v spolu v rodine Ž 51, v kt. budeme odprosovať Boha za hriechy a krivdy spáchané v našej rodine, čím nastúpime na cestu očisťovania našej rodiny, manželstva…
2. Pomodliť sa desiatok ruženca „Ktorý ťa Panna v nebi korunoval“.
3. Pomodliť sa Ž 121, v ktorom budeme prosiť Boha o ochranu nášho manželstva a rodiny.
4. Každý štvrtok sa zúčastniť Euch. adorácie, najlepšie face to face-live, ak to nebude možné, tak online alebo sa jednoducho v duchu preniesť pred bohostánok do vášho kostola a v tichosti zostať v Ježišovej prítomnosti.
5. Každý piatok si zbožne ucitiť kríž a poďakovať Ježišovi za jeho lásku a spásu. (tento úkon sa môže urobiť aj v rámci prvých troch modlitieb spomínaných vyššie)

Potom 2. februára na sviatok Obetovania Pána odovzdať – obetovať svoju rodinu, manželstvo Bohu skrze Sv. Rodinu a to cez tri jednoduché úkony:
1. Spolu sa pomodliť hymnus „Príď Duchu Svätý tvorivý“ alebo kto by chcel latinsky… (Veni Creator Spiritus).
2. Pomodliť sa Korunku k Božiemu milosrdenstvu.
3. Vlastnými slovami obetovať rodinu, manželstvo, kňazi – farnosť, reh. komunitu, Bohu skrze Sv. Rodinu

Ak sa chcete ešte viac inšpirovať pre túto aktivitu klikne na toto video (len 11. minút), pozvanie od o. Chmielewského aj so SVK titulkami.

Navštívené: 459x