Veľká noc bez účasti veriacich

V rámci prevencie pred koronavírusom sme cez Veľkú noc tento rok kostol navštíviť nemohli.
Boží hrob bol ale vyzdobený ako po iné roky.

Krížovej cesty sa zúčastnili s duchovým otcom len miništranti, kurátori a kantor.

Veľkonočné jedlá kňaz požehnal iba na vopred určených miestach v obci bez účastí veriacich.

Navštívené: 819x