Trojdnie Modlitieb Matiek

24. až 26. 1. 2020 sa v našej farnosti konala modlitbová aktivita spoločenstva matiek. Počas trojdnia sa duchovne spájajú v modlitbách matky z mnohých krajín sveta, ku ktorým sme sa pridali. Trojdnie je pripomenutím Veľkonočného trojdnia. Modlitby končili sv. omšou.
Na úplný záver sme si pripravili slávnostné agapé. Nášmu duchovnému otcovi Jozefovi sme popriali veľa Božích milostí a zdravia k narodeninám.

Navštívené: 855x