MIKE 2019

Dňa 25.5.2019 sme sa spolu s miništrantmi z obce Skároš, Ždaňa, Čaňa a Haniska zúčastnili na arcidiecéznom stretnutí miništrantov košickej arcidiecézy v Prešove. Po príchode na miesto nasledovala registrácia zúčastnených a po tom hurá do Farského kostola Kráľovnej pokoja kde svätú celebroval otec biskup Marek Forgáč. Kázeň otca biskupa bola ako vždy veľmi dojímavá a nie jedno srdce naplnila pokojom. Priebeh svätej omše nám spríjemňoval aj miestny spevácky zbor ktorý mal úžasné vokálne zastúpenie. Po svätej omši sme sa mali možnosť opýtať biskupa na otázky ktoré nás zaujímali, a ten nám vždy s ochotou odpovedal. Po menšej „spovedi“ otca biskupa sme sa presunuli na farský dvor kde pre nás boli pripravené zaujímavé aktivity, a aj ukážka výzbroje ozbrojených síl SR. O hlade ani o smäde sme neostali, podával sa chutný guľáš. Samozrejme bola tu aj možnosť zakúpiť si suvenír v podobe trička za symbolickú cenu ktorú aj väčšina využila. Tričko okrem iného zdobil nápis „I´m minister“ (Ja som miništrant). Ďakujeme ADSM za úžasne prežitý deň, za mnoho aktivít a dokonca aj tombolu. Rovnaká vďaka patrí aj Otcovi Jozefovi a pánovi kaplánovi z Čane.

Navštívené: 334x