Spomienky na púte do Ríma

Pred piatimi rokmi veriaci z našej farnosti navštivili Rím a mohli obdivovať jeho pamätihodnosti. Navštívili Vatikán a z kupoly Chrámu sv. Petra mohli obdivovať aj Vatikánske záhrady.

Štvrťstoročie predtým, v máji 1990, iná skupina našich veriacich tiež navštívila Rím, a bola priamo vo Vatikánskych záhradách na audiencii u vtedajšieho pápeža Jána Pavla II, ktorý práve oslavoval 70-tku. Skupinu viedol náš vtedajší duchovný otec, dnes už nebohý páter Vincent Zonták so svojím bratom Stanislavom.

Navštívené: 395x