Niečo pre snúbencov uvažujúcich o vstupe do manželstva v roku 2019. Taktiež niečo pre manželov.

I. Víkendové kurzy prípravy na manželstvo v roku 2019:

Penzión Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch 15. – 17.03. 2019

Kláštor Minoritov v Brehove 3. – 5.05. 2019

Kláštor Minoritov v Brehove 11. – 13.10. 2019

Penzión Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch 8. – 10.11. 2019

II. Možnosť rozhovoru so psychológom

Manželom, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii a cítia potrebu konzultovať svoje problémy, ACR ponúka možnosť rozhovoru so psychológom. Túto službu zabezpečuje v spolupráci s Mgr. Dominikou Angelovičovou (psychológ, pedagóg a psychoterapeut). Stretnutie si možno dohodnúť prostredníctvom e-mailu angelovicova.domi@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0910 246 430.

III. Odborná pomoc

V prípade rôznych požiadaviek na odbornú pomoc (psychológ, psychiater, gynekológ a pod.) v starostlivosti o dobro rodín kňazi môžu kontaktovať ACR a odporúčať ho svojim veriacim.

IV. Národný týždeň manželstva

V rámci Národného týždňa manželstva ACR organizuje Reprezentačný ples rodín v Košiciach (Congress Hotel Centrum, 16. februára o 19.00).

V. Duchovná obnova pre manželov

ACR, v spolupráci s komunitou Emanuel, pozýva manželov z Košíc a okolia na Duchovnú obnovu pre manželov, ktorá sa uskutoční v dňoch 26.01., 9.02. a 2.03. 2019 v priestoroch Teologickej fakulty v Košiciach.

Informácie o aktivitách ACR sú na stránke rodina.rimkat.sk. Neváhajte sa na nás obrátiť v prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek

Niečo pre mládež

I. ADAŠ

Vo februári 2019 sa bude otvárať nový ročník Arcidiecéznej dobrovoľníckej a animátorskej školy. Formáciu nepotrebujú len animátori, ktorí vedú skupinku či spoločenstvo, ale aj tí, ktorí by sa radi dali k dispozícii Božiemu volaniu v inej ako animátorskej službe. Prihlasovanie do 31. januára 2019. Viac informácií na www.premladez.sk/index.php/aktivity-acm/adas/415-novy-rocnik-adas-za-dverami.

II. Konferencia pre animátorov

12. januára 2019 od 9.00 do 16.00 v priestoroch ACM v Prešove bude Animátorská konferencia zameraná na svedectvo v osobnom živote a v médiách. V programe je zahrnutá modlitba, adorácia, rôzne workshopy, prednášky a samozrejme sv. omša. Registrácia je nutná cez online formulár. Poplatok za účasť spolu s obedom: 5 eur. Platí sa na mieste. V prípade potreby je možné prenocovať v ACMku.

III. Formačná víkendovka

Víkendovka je určená všetkým, ktorí hľadajú povzbudenie v Osobnom povolaní. Uskutoční sa 01. – 03. februára 2019.

IV. Volejbalový turnaj

2. marca 2019 na ZŠ Sibírska v Prešove. Turnaj je určený mladým vo veku 15 – 30 rokov zapojeným do života farnosti. Prihlasovanie do 24. februára 2019 na www.premladez.sk.

V. Arcidiecézne stretnutie mládeže

27. apríla 2019 v Sabinove. Pripravujeme knihu zloženú z pracovných listov, ktoré budú rozposlané do farností. Prostredníctvom ankety HLAS (Hľadáme lídrov a spoločenstvá) chceme nájsť a oceniť tých, ktorí sú prínosom v pastorácii mladých v Košickej arcidiecéze. Svoj návrh môžete podať cez formulár, ktorý je na stránke ACM.

VI. MIKE
Stretnutie miništrantov Košickej arcidiecézy sa uskutoční 25. mája 2019 vo farnosti Kráľovnej pokoja na Sídlisku III v Prešove.

29. decembra 2018
Navštívené: 132x