Novinky

5. júla 2020

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi – Oltáriky

Pri príležitosti sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi sa v nedeľu 14.06.2020 v Skároši konala slávnostná eucharistická procesia. Deti na znak svojej úcty a lásky k Bohu rozsypávali na cestu lupene kvetov a veriaci zhromaždení v procesii spievali náboženské piesne. Pri štyroch oltárikoch, symbolizujúcich štyri svetové strany, sme sa zastavili a pomodlili.

Letný tábor 2020

Aj tento rok sa uskutoční letný denný detský tábor farnosti Trstené pri Hornáde. Tábor sa uskutoční v termíne 13. až 17. júl 2020, v priestoroch starej fary. Prihlášku na letný detský tábor nájdete v sakristii kostolov, alebo si ju môžete stiahnuť tu (Word), resp. tu (.pdf). Vytlačenú a podpísanú je potrebné vrátiť do konca júna […]

Karol Wojtyla – 100. výročie narodenia

Karol Wojtyla bude v pondelok 18. mája sláviť 100. narodeniny. Radi by sme to spolu s Vami patrične oslávili. Pripájame sa k nápadu Misijnej školy Karola Wojtylu zjednotiť v modlitbe Novény (deviatnika) všetkých priateľov a blízkych, ktorí za tých pár rôčkov prešli našimi najrôznejšími formačnými programami. Zostavili sme preto texty novény, ktorú pripravili kňazi a […]

Bratislavské Hanusove dni ONLINE 24.-26. apríl 2020

Dávame do pozornosti špeciálne vydanie nášho kultúrno-akademického festivalu Bratislavské Hanusove dni ONLINE, ktoré sa uskutoční už tento víkend 24. – 26. apríla 2020. Práve v čase krízy chceme priniesť do verejného priestoru rozumný kresťanský hlas. Ide o víkend plný diskusií a prednášok na témy týkajúce sa Cirkvi, politiky, ekonomiky, výchovy či teológie a psychológie. Hlavnými […]

Veľká noc bez účasti veriacich

V rámci prevencie pred koronavírusom sme cez Veľkú noc tento rok kostol navštíviť nemohli. Boží hrob bol ale vyzdobený ako po iné roky. Krížovej cesty sa zúčastnili s duchovým otcom len miništranti, kurátori a kantor. Veľkonočné jedlá kňaz požehnal iba na vopred určených miestach v obci bez účastí veriacich.

Liturgia domácej cirkvi na Veľkonočné trojdnie 2020

Drahí bratia a sestry, na Slovensku sa v tomto roku nebudú sláviť veľkonočné obrady verejným spôsobom. Preto všetkých veriacich povzbudzujeme sledovať liturgické obrady veľkonočného trojdnia ako aj ďalšie pobožnosti a duchovné aktivity prostredníctvom katolíckej televízie Lux, katolíckeho rádia Lumen, alebo rôznych farských a internetových prenosov. Prosíme vás, sledujte ich spôsobom, akoby ste na nich boli […]

Výzva sv. otca

Určite ste zaregistrovali výzvu sv. Otca zjednotiť sa spolu s ním v modlitbe Otče náš 25. marca napoludnie pri modlitbe Anjel Pána. Svätý Otec nás prosí o podobné duchovné zjednotenie v piatok 27. marca 2020 večer o 18.00 hod., keď po spoločnej modlitbe, počúvaní Božieho Slova a adorácii, udelí mimoriadne požehnanie Urbi et Orbi. Pripájam […]

Modlitby matiek

Vzhľadom k dnešnej situácii, keď sa nemôžeme stretávať na modlitbách verejne, Vás všetkých pozývame spojiť sa v modlitbe. Dopredu pripravené marcové trojdnie sa uskutoční tak, že sa spoločne zjednotíme v modlitbách, každý doma so svojou rodinou. Kto má záujem sa modliť, pripravené materiály sú tu. Môžete sa modliť spolu v rodinách s úmyslom za odvrátenie […]