Novinky

Kurzy prípravy na manželstvo

Dávame do pozornosti ponuku Kurzu prípravy na manželstvo víkendovou formou v dňoch 10. – 12. septembra 2021 s ubytovaním v penzióne Augustineum v Bardejovských kúpeľoch. Bližšie informácie a prihlasovanie na našej stránke www.rodinake.sk – sekcia „čo robíme – kurzy prípravy na manželstvo“. Taktiež plánujeme kurzy v Košiciach dennou formou (9 večerov vždy raz v týždni […]

Jún bohatý na milosti

Tak ako každý mesiac, aj tento sa začal v duchu prvopiatkovej nočnej adorácie, pri ktorej si môžeme vyprosiť veľa milostí, tak ako sa uvádza v knihe In sinu Jesu – V tichosti pred Pánom: „Nie je to maličkosť, keď moje úbohé ľudské stvorenie dá uprostred noci prednosť mojej eucharistickej láske pred hodinou spánku. Až v […]

Schönstattské hnutie – odovzdanie kaplniek

Na sviatok Petra a Pavla sa pri tradičnej slávnosti týchto apoštolov uskutočnilo aj slávnostné požehnanie putovných kaplniek Matky Božej a odovzdanie kaplniek vedúcim skupín vo farnosti. V Skároši vznikla jedna skupina s 10 členmi a v Trstenom vznikli štyri skupiny dokopy so 44 členmi, ktorí budú počas jedného roka prijímať putovné kaplnky do svojich domovov.

Slávnosti vo farnosti

Na prelome mesiacov máj a jún sme mali v našej farnosti viacero slávností. Medzi ne patrila slávnosť prvého sv. prijímania našich tretiakov, slávnosť Božieho tela – oltáriky, prvý piatok spojený s celonočnou adoráciou a prednáška pátra Romualda zo Schönstattského hnutia, kde nám porozprával o jeho apoštoláte a putovnej Matke Božej. Foto je pod článkom.

Schönstattské hnutie – Apoštolát putovných kaplniek

Medzinárodné schönstattské hnutie, pôsobiace na všetkých kontinentoch sveta, sa stáva čoraz známejšie aj na Slovensku a to najmä cez Apoštolát putovných kaplniek. Táto apoštolská niciatíva spája všetky spoločenstvá hnutia: sestry, kňazov, rodiny, mužov a ženy, mládež, deti, … Zobraz celý článok.

Slávnosť zoslania Ducha Svätého – Trstené pri Hornáde

Slávnosť začala v sobotu o 19:00 slávnostnou svätou omšou, na ktorej naša mládež čítala čítania v siedmich jazykoch. Po omši sme začali adoráciu „Cestou svetla“, kde sa čítali zastavenia, piesne boli sprevádzané gitarou. Každý, kto prečítal zastavenie, zapálil sviečku od veľkonočnej sviece a položil ju na kríž, viď foto pod článkom. Potom adorácia pokračovala v […]

KBS chystá online konferenciu s názvom Fungujúca a stabilná rodina

Bratislava 12. apríla (TK KBS) Fungujúca a stabilná rodina – je názov témy online konferencie, ktorá bude v stredu 21. apríla 2021 v Bratislave. Pozýva na ňu Konferencia biskupov Slovenska. Organizuje ju v spolupráci so Spoločnosťou Úsmev ako dar, Asociáciou rodinných sudcov a Teologickou fakultou Trnavskej univerzity. „Konferencia je štvrtým pokračovaním úspešných podujatí v predošlých […]

Celonočná adorácia pred sviatkom Božieho milosrdenstva

Vo farskom kostole sv. Anny bude k poklone vyložená sviatosť oltárna od soboty večera 18:00 do nedeľnej sv. omše, ktorá bude o 10:30 hod.. Zapísať sa na adoráciu môžete vo štvrtok počas modlitieb za kňazov v kostole, alebo u pani Moniky Semanovej na tel. čísle 0915315160. Celonočná adorácia bude aj v Skároši od soboty 19:00 […]

Rady pre seniorov – prevencia kriminality

v súvislosti so zvýšeným počtom podvodov páchaných na senioroch, oddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality, odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, vám zasiela krátky prehľad aktuálne páchaných podvodov na senioroch na Slovensku. Odporúčania a možné návody, by vám mohli slúžiť ako pomôcka k prevencii kriminality páchanej na senioroch. Dovoľujeme si Vás požiadať o distribúciu […]