Novinky

26. februára 2021

Jarná zbierka na charitu

Chudobným, núdznym a trpiacim sa snaží každý deň pomáhať Arcidiecézna charita Košice prostredníctvom svojich služieb a zariadení v celej Košickej arcidiecéze. Pomoc tisíckam ľudí môže realizovať aj vďaka štedrosti veriacich v pravidelnej jarnej zbierke na charitu v chrámoch. Pomôžte podporou rozvíjať charitné dielo. Finančne vkladom na účet IBAN: SK86 5600 0000 0093 3043 3002. Všetky […]

Povolaný ku kňazstvu

Teologická fakulta v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku v akademickom roku 2021/2022 bude poskytovať vzdelávanie: 1. v bakalárskych študijných programoch: v odbore Sociálna práca – štúdium rodiny a sociálnej práce; v odbore Učiteľstvo – učiteľstvo náboženskej výchovy 2. v magisterských študijných programoch: v odbore Teológia – katolícka teológia; v odbore Učiteľstvo – učiteľstvo náboženskej výchovy […]

Domáca liturgia: prejav úcty k Biblii

V zmysle Nóty o Nedeli Božieho slova, ktorú vydala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí (17.12. 2020) sme pozvaní upriamiť v tomto roku pozornosť na dodržiavanie poriadku omšových čítaní (bod 2), máme tiež venovať náležitú pozornosť osobám, ktoré prednášajú Božie slovo (bod 3, 4, 6)) ako aj miestu ohlasovania, ambóne a liturgickým knihám (bod […]

Jasličková pobožnosť v Trstennom pri Hornáde

Tohto roku sa Jasličková pobožnosť kvôli koronavírusu konať nemohla. Tu si môžete pozrieť fotky tohtoročných jasličiek a videá jasličkových pobožností z predchádzajúcich rokov. Jasličky 2020 Jasličky 2020 Jasličková pobožnosť 2019 Jasličková pobožnosť 2018 Jasličková pobožnosť 2017

Oznam k obmedzeniam

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.

Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Slávenie bohoslužby vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z povahy ich zamestnania. Takéto súkromné bohoslužby je možné streamovať. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre streamovanie súkromnej bohoslužby je na základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. Túto výnimku ale zároveň kvôli striktnému obmedzeniu pohybu teraz nemožno uplatniť v takom zmysle, aby sa na súkromné bohoslužby v chrámoch pozývali či prihlasovali rôzne rodiny podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď.

Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.

V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.

Omše, resp. úmysly v našej farnosti budú odslúžené tak, ako boli vyhlásené, ale bez účasti veriacich. Ďalšie informácie budú zverejnené v buletine. Trojkráľová voda pre ľudí bude požehnaná, keď skončia obmedzenia.

2. januára 2021

Nazaret mojím domovom – duchovná obnova pre rodiny.

Chceli by sme vás pozvať zapojiť sa do 40 dňovej duchovnej obnovy i k tomu, aby ste túto iniciatívu šírili aj medzi ostatnými rodinami ale aj kňazmi či rehoľníkmi. Táto obnova sa bude konať na mnohých miestach v Poľsku. Zrodila sa v srdci kňaza o. Dominika Chmielewského. V čom spočíva jadro duchovnej obnovy? Prečo 40 […]

Exodus 90 – Ponuka pre mužov

Izraeliti vyšli z Egypta, aby sa stretli s Bohom, aby ho lepšie spoznali a viac mu slúžili. Tento ich východ nazývame Exodus. Rovnaký názov má aj 90-dňový program duchovno-fyzicko-vzťahového cvičenia pre mužov, ktorí chcú rovnakú vec: viac sa priblížiť k Pánovi a spoznať ho. Je to vyjdenie zo seba, z vlastnej pohodlnosti a z často […]