Novinky

KBS chystá online konferenciu s názvom Fungujúca a stabilná rodina

Bratislava 12. apríla (TK KBS) Fungujúca a stabilná rodina – je názov témy online konferencie, ktorá bude v stredu 21. apríla 2021 v Bratislave. Pozýva na ňu Konferencia biskupov Slovenska. Organizuje ju v spolupráci so Spoločnosťou Úsmev ako dar, Asociáciou rodinných sudcov a Teologickou fakultou Trnavskej univerzity. „Konferencia je štvrtým pokračovaním úspešných podujatí v predošlých […]

Celonočná adorácia pred sviatkom Božieho milosrdenstva

Vo farskom kostole sv. Anny bude k poklone vyložená sviatosť oltárna od soboty večera 18:00 do nedeľnej sv. omše, ktorá bude o 10:30 hod.. Zapísať sa na adoráciu môžete vo štvrtok počas modlitieb za kňazov v kostole, alebo u pani Moniky Semanovej na tel. čísle 0915315160. Celonočná adorácia bude aj v Skároši od soboty 19:00 […]

Rady pre seniorov – prevencia kriminality

v súvislosti so zvýšeným počtom podvodov páchaných na senioroch, oddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality, odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, vám zasiela krátky prehľad aktuálne páchaných podvodov na senioroch na Slovensku. Odporúčania a možné návody, by vám mohli slúžiť ako pomôcka k prevencii kriminality páchanej na senioroch. Dovoľujeme si Vás požiadať o distribúciu […]

Domáca liturgia Veľkonočného trojdnia

Tlačová kancelária KBS prináša tzv. liturgiu domácej cirkvi pre rodiny na veľkonočné trojdnie. Vypracoval ju kňaz Spišskej diecézy, farár a dekan v Kežmarku František Trstenský. K dispozícii je TU. V úvode autor veriacich povzbudzuje, aby v danej situácii, ak by nebola možná osobná účasť, sledovali liturgické obrady Veľkonočného trojdnia ako aj ďalšie pobožnosti a duchovné […]

Podnety ku Dňu počatého dieťaťa

Deň počatého dieťaťa upozorňuje na spoločný počiatok všetkých ľudí – moment počatia. Život každého z nás je jedinečný nepretržitý proces od počatia po smrť. Práve pohľad na naše počatie nám pomáha uvedomiť si, že náš život nie je z nás, je darom. Je to deň apelu, aby bol ľudský život chránený všetkými prostriedkami už od […]

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) ohlásila ďalšiu celoslovenskú zbierku na pomoc regiónu, kde zavítal pápež František. Jej cieľom je podporiť kresťanské komunity a ľudí v núdzi v oblasti Blízkeho východu. Zbierka sa uskutoční na 5. pôstnu nedeľu, ktorá tento rok bude 21. marca 2021. Pre pandémiu, počas ktorej sú v súčasnosti zatvorené chrámy, biskupi pozývajú veriacich, […]

On-line sv. omše

Z našej farnosti (farského kostola) budú prenášane sv. omše on-line. Je to príprava na kamerový prenos obradov Veľkej noci. Vyhľadať ich môžete na YouTube kanáli. Do vyhľadávača na YouTube je potrebné zadať: Farnosť Trstené pri Hornáde. Vysielané budú aj piatkové krížové cesty, vždy o 17:00. Zoznam prenášaných omší je v oznamoch. Môžete si ich samozrejme […]

26. februára 2021

Jarná zbierka na charitu

Chudobným, núdznym a trpiacim sa snaží každý deň pomáhať Arcidiecézna charita Košice prostredníctvom svojich služieb a zariadení v celej Košickej arcidiecéze. Pomoc tisíckam ľudí môže realizovať aj vďaka štedrosti veriacich v pravidelnej jarnej zbierke na charitu v chrámoch. Pomôžte podporou rozvíjať charitné dielo. Finančne vkladom na účet IBAN: SK86 5600 0000 0093 3043 3002. Všetky […]

Povolaný ku kňazstvu

Teologická fakulta v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku v akademickom roku 2021/2022 bude poskytovať vzdelávanie: 1. v bakalárskych študijných programoch: v odbore Sociálna práca – štúdium rodiny a sociálnej práce; v odbore Učiteľstvo – učiteľstvo náboženskej výchovy 2. v magisterských študijných programoch: v odbore Teológia – katolícka teológia; v odbore Učiteľstvo – učiteľstvo náboženskej výchovy […]