Novinky

Sviatok sv. Jozefa

Dnes, na sviatok sv. Jozefa, sme pri sv. omši zagratulovali nášmu duchovnému otcovi, ktorý nesie jeho meno. Foto je zo Skároša. Duchovný otec, prajeme Vám, aby Vás Pán Boh obdaril svojím požehnaním, dobrým zdravím, radosťou a pokojom. Veriaci z farnosti.

Návšteva Žakoviec

Zážitkov a skúseností nie je nikdy dosť. Aj preto sme sa v prázdninový utorok vybrali s našimi birmovancami na výjazd do Žakoviec, aby sme navštívili a spoznali veľkolepé dielo otca Mariána Kuffu. Po fajn rannej ceste, ktorú nám spríjemnili dievčatá nácvikom piesni na svätú omšu, sme sa dostali do nášho cieľa. Hoci to na začiatku […]

Spomienky na púte do Ríma

Pred piatimi rokmi veriaci z našej farnosti navštivili Rím a mohli obdivovať jeho pamätihodnosti. Navštívili Vatikán a z kupoly Chrámu sv. Petra mohli obdivovať aj Vatikánske záhrady. Štvrťstoročie predtým, v máji 1990, iná skupina našich veriacich tiež navštívila Rím, a bola priamo vo Vatikánskych záhradách na audiencii u vtedajšieho pápeža Jána Pavla II, ktorý práve […]

Ochotníci – Zhŕňajova nevesta

Našu farnosť navštívilo ochotnícke divadlo Ochotníci z Prešova. V Trstenom a v Skároši predviedli svoje umenie hrou Zhŕňajova nevesta. Ďakujeme im za príjemne strávené popoludnie. Foto pod článkom je z vystúpenia v Skároši.

Nová kostolná rada v Skároši

V decembri prebehli voľby kurátorov vo filiálke Skároš. Dnes 10.02.2019 sa oficiálne členmi kostolnej rady v Skároši stali Martin Kundrák, Jozef Mikula a Marek Ruščák. Svoj sľub následne potvrdili podpisom. Foto zo sľubu je pod článkom.

Kňazské rekolekcie

Vo štvrtok 7.2. sa v našej farnosti uskutočnili kňazské rekolekcie za účasti kňazov nášho dekanátu. Foto zo sv. omše je pod článkom.

Petícia

Petíciu je možné podpísať aj v elektronickej podobe tu.

12. januára 2019

Niečo pre snúbencov uvažujúcich o vstupe do manželstva v roku 2019. Taktiež niečo pre manželov.

I. Víkendové kurzy prípravy na manželstvo v roku 2019:

Penzión Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch 15. – 17.03. 2019

Kláštor Minoritov v Brehove 3. – 5.05. 2019

Kláštor Minoritov v Brehove 11. – 13.10. 2019

Penzión Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch 8. – 10.11. 2019

II. Možnosť rozhovoru so psychológom

Manželom, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii a cítia potrebu konzultovať svoje problémy, ACR ponúka možnosť rozhovoru so psychológom. Túto službu zabezpečuje v spolupráci s Mgr. Dominikou Angelovičovou (psychológ, pedagóg a psychoterapeut). Stretnutie si možno dohodnúť prostredníctvom e-mailu angelovicova.domi@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0910 246 430.

III. Odborná pomoc

V prípade rôznych požiadaviek na odbornú pomoc (psychológ, psychiater, gynekológ a pod.) v starostlivosti o dobro rodín kňazi môžu kontaktovať ACR a odporúčať ho svojim veriacim.

IV. Národný týždeň manželstva

V rámci Národného týždňa manželstva ACR organizuje Reprezentačný ples rodín v Košiciach (Congress Hotel Centrum, 16. februára o 19.00).

V. Duchovná obnova pre manželov

ACR, v spolupráci s komunitou Emanuel, pozýva manželov z Košíc a okolia na Duchovnú obnovu pre manželov, ktorá sa uskutoční v dňoch 26.01., 9.02. a 2.03. 2019 v priestoroch Teologickej fakulty v Košiciach.

Informácie o aktivitách ACR sú na stránke rodina.rimkat.sk. Neváhajte sa na nás obrátiť v prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek

Niečo pre mládež

I. ADAŠ

Vo februári 2019 sa bude otvárať nový ročník Arcidiecéznej dobrovoľníckej a animátorskej školy. Formáciu nepotrebujú len animátori, ktorí vedú skupinku či spoločenstvo, ale aj tí, ktorí by sa radi dali k dispozícii Božiemu volaniu v inej ako animátorskej službe. Prihlasovanie do 31. januára 2019. Viac informácií na www.premladez.sk/index.php/aktivity-acm/adas/415-novy-rocnik-adas-za-dverami.

II. Konferencia pre animátorov

12. januára 2019 od 9.00 do 16.00 v priestoroch ACM v Prešove bude Animátorská konferencia zameraná na svedectvo v osobnom živote a v médiách. V programe je zahrnutá modlitba, adorácia, rôzne workshopy, prednášky a samozrejme sv. omša. Registrácia je nutná cez online formulár. Poplatok za účasť spolu s obedom: 5 eur. Platí sa na mieste. V prípade potreby je možné prenocovať v ACMku.

III. Formačná víkendovka

Víkendovka je určená všetkým, ktorí hľadajú povzbudenie v Osobnom povolaní. Uskutoční sa 01. – 03. februára 2019.

IV. Volejbalový turnaj

2. marca 2019 na ZŠ Sibírska v Prešove. Turnaj je určený mladým vo veku 15 – 30 rokov zapojeným do života farnosti. Prihlasovanie do 24. februára 2019 na www.premladez.sk.

V. Arcidiecézne stretnutie mládeže

27. apríla 2019 v Sabinove. Pripravujeme knihu zloženú z pracovných listov, ktoré budú rozposlané do farností. Prostredníctvom ankety HLAS (Hľadáme lídrov a spoločenstvá) chceme nájsť a oceniť tých, ktorí sú prínosom v pastorácii mladých v Košickej arcidiecéze. Svoj návrh môžete podať cez formulár, ktorý je na stránke ACM.

VI. MIKE
Stretnutie miništrantov Košickej arcidiecézy sa uskutoční 25. mája 2019 vo farnosti Kráľovnej pokoja na Sídlisku III v Prešove.

29. decembra 2018